МЪКА! ГЕРБ и ДПС остават без парите от дървената мафия – властта забрани сечта

2 7 574

Нова мъка за бившите управляващи – ГЕРБ и ДПС остават без парите от съдружната им дървена мафия, след като служебният кабинет забрани сечта, научи Narod.bg.

Служебният земеделски министър проф. д-р Христо Бозуков е издал заповед, с която на практика се спира неналежащата горска сеч, съобщава сайтът на ведомството.

Според нея „до края на годината се ограничава планирането и провеждането на сечи в държавните горски територии.

Забраната обхваща изсичането на гори в 15 метровата зона от двете страни на постоянните водни течения, както и в буферната зона, която включва 100-метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Сазлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, Велека и Резовска.

Преустановява се и сечта в ивицата от 15 метра от всяка страна на поройните водни течения, в периметър от 200 метра около язовири и езера и в радиус от 20 метра до извори, кладенци, каптажи, водопои и други водоизточници, които не са включени в санитарноохранителните зони.

Ограничават се сечите в урбанизирани територии и горски територии за защита на сградите и обектите на техническата инфраструктура в определени диапазони.“

Реклама

Ще се допускат само санитарни, принудителни и технически сечи, когато трябва да се опазват горските територии от пожари, при усвояване на дървесина от имоти с променено предназначение, имоти, върху които е учредено право на строеж или право на ползване и сервитути по реда на Закона за горите и Закона за енергетиката.

Сечи ще бъдат провеждани и за защита бреговете и островите на река Дунав, както и на създадените хидромелиоративни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.

По нареждане на проф. Бозуков държавните предприятия ще намалят и с 30% обема на предвиденото средногодишно ползване на дървесина по горскостопанските планове.

За изпълнението на заповедта горските стопанства ще иззвършват засилен контрол, а в държавните горски предприятия, регионалните дирекции по горите и държавните ловни стопанства ще бъдат изпращани мобилни екипи от Изпълнителна агенция по горите.

Изпълнителната агенция по горите пък трябва да предприеме действия за дигитализация и осигуряване на публичност на дейностите в горския сектор.

2 Коментара
  1. Крадлив дедо Симо от Мадрид казва

    Абе вие хубаво пишете за ГЕРБ и ДПС, които са начело на дървената мафия в България, ами защо забравихте за крадлив дедо Симо??
    И той много здраво е топнал лайняната си човка в тази дървена мафия – сече наред като за за световно и изнася дървен материал в Гърция и Западна Европа!В съдружие с Боко Тиквата и Сопола от Сараите!Цар Саксофонски!

  2. Един от Северозапада казва

    Браво, най-после се намери правилния министър който да забрани безогледната, безконтролна сеч на българските гори. В Северозападна България Искра Фидосова, сече безмилостно горите и прави пачки пари.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.