ПЪЛЕН БАТАК: ГЕРБ пръсна 82 млн. лв. за 4 дни за „водни проекти”, къде са парите?

1 3 591

Може би не благозвучната абревиатура пречи на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ да съществува под радара на общественото през по-голямата част от времето. Излизането му от интимността обикновено се случва преди и след избори. Тази традиция безусловно е спазена и от служебния екип на екоминистерството.

Новият министър Асен Личев и заместниците му биеха тревога, че са заварили пълен батак във ведомството, което вече е на червено с 10 милиона лева. Най-драматичната картина нарисувана за ПУДООС, където според заместник-министър Ренета Колева, само през април, са одобрени проекти за 82 милиона лева при разходен таван за цялата година от 70 милиона лева, предприятието има сключени договори за общо 111 милиона лева, от които предстоят плащания за 62 милиона лева. От началото на годината са извършени разходи за 24 милиона лева, поради което в рамките на одобрения разходен таван до края на годината остават само 41 милиона лева. Тези пари обаче не могат да стигнат дори само за предстоящите плащания, а за всички поети ангажименти от Управителния съвет, са необходими 176 милиона лева.

Тъй като предприятието няма финансов ресурс да обезпечи тези договори, Колева, която в момента се явява и негов изпълнителен директор, разпореди от 19 май да се прекратят всички плащания, докато се извършват проверки. Проверките вероятно биха представлявали панорамна обиколка на всички пороци в управлението на бюджетни средства у нас. Дори бегъл поглед върху делата на ПУДООС показва хаотични решения, неясни приоритети, провеждани на тъмно конкурси, забавени плащания, трудна предсказуемост. Така беше и при идването на Борисов на власт през 2009 година, когато новият министър Нона Караджова установи, че предприятието е източено през проекти със съмнителна стойност, главно насочени към смесени райони – общини на ДПС. Караджова също завари празни сметки, необезпечени договори за 150 милиона лева.

Тези детайли са забравени, но вероятно още се помнят две нейни находки от онова време – златната велоалея на село Гела за 400 хиляди лева и финансирането на скъпи водни проекти в забравени от Бога общини с по няколкостотин жители.

Що е то ПУДООС?

Предприятието е държавн, но не образува и не разпределя печалба. Председател на Управителния съвет е екоминистърът, който определя и останалите членове на съвета. Основен предмет на дейност е реализацията на екологични проекти и дейности в изпълнение на национални общински стратегии и програми в областта на околната среда. Годишният бюджет на ПУДООС обикновено е около 70 80 милиона лева, но може да надхвърля този диапазон. Бюджетът на ПУДООС се пълни от такси върху автомобилите, за рециклиране на опаковки и прочие, но също и от събраните глоби за нарушения на екологичното законодателство. Получава и трансфери от държавния бюджет. Идеята е парите от тези санкции и такси да се връщат обратно в опазването на околната среда, но на практика не винаги става така.

Бързи, смели, сръчни

Реклама

На двете си заседания през април, когато вече е ясно, че Борисов няма мнозинство за ново правителство, Управителния съвет на ПУДООС одобрява за безвъзмездно финансиране водни проекти на обща стойност от 81,77 милиона лева, установи проверка на „СЕГА“. В Протоколите на заседанията 20-ти април са одобрени договори за 28,89 милиона лева с 15 общини за изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, пречиствателни станции, колектори и други. Броят се на пръсти – Оряхово, Перущица, Свищов, Искър, Левски, Трявна. Село Горски долен Тръмбеш ще получи 1,19 милиона лева за допълнително водоснабдяване и реконструкция на водопроводи. Полско Градище е одобрено за 1,6 милиона лева за втори етап на реконструкцията на водопроводната си мрежа. По-интересна историята на втория транш отпуснати пари. Българският В и К холдинг погасява стари задължения към ПУДООС от такси по Закона за водите. Неочакваният приход е близо 53 милиона лева и ПУДООС чевръсто се заема да го изхарчи. На 15 март е обявена процедура за разпределянето – крайният срок за кандидатстване е 19 март, въпреки че списъкът с необходимите документи е дълъг 20 страници. Никой не знае за колко пари става дума, но е ясно, че шанс имат само предварително готови проекти. Светкавичният конкурс не убягва от вниманието на червените кметове. „Две седмици преди изборите управляващите отново намериха начин да раздават пари под масата на свои хора“, бие тревога кметът на Дряново Трифон Панчев.

ПУДООС не се трогва и на 16-ти април Управителния съвет разпределя парите. Представителка на Министерството на финансите предупреждава, че изпълнението на бюджета е на твърде ранен етап и в него няма предвидено преизпълнение на приходите по закона за водите, поради което не може да се завишат и разходите на ПУДООС. Няма срок за трансфериране на тези пари, поради което те следва да се предвидят в бюджет 2020 и две изтъкват от МФ. Управителният съвет обаче решава да почне да финансира проектите, докогато има пари. Най-високо класираният проект се оказва на село Краище – то получава 2 милиона лева за първия етап на разширение на съществуващата пречиствателна станция. На второ място е класиран проектът на Ковачевица и село Горно Дряново, които получават близо 6 милиона лева за водохранилище водопроводи и резервоари. Черньово получава 5 милиона лева за рехабилитация на уличната водоснабдителна мрежа. Две села в община Поморие Лъка и Каменар получават за общ проект почти 6 милиона лева, а село Кесарево е одобрено за изграждане на канализация на стойност 2,20 милиона лева. Другите финансирани общини са с по-прилични средства. Това са Ябланица, Долна Баня, Априлци и почивните му станции, Павликени, Алдомировци, Угърчин и Пещера.

Фитнес на всеки километър

Големите екологични проекти не изчерпват дейността на ПУДООС. В нея намират тих пристан проектчетата, измислени от царя и обичани от всяка власт – имаме сухи чешмички и пустеещи фонтани на всеки километър. Както обикновено при тези проекти парите са раздадени стратегически преди изборите, но под формата на кампания „За чиста околна среда“. Нейният общ бюджет е 7 милиона лева за тази година, а намеренията – благородни, чрез доволен труд граданите да формират позитивна нагласа към природата. Одобрените проекти са 958 и са обявени в началото на март на прага на предизборната кампания. Съответно ГЕРБ не пропуска да ги употреби в предизборните си срещи – ще срещнете дребни хвалби по тази линия в цялата страна. диапазонът на финансираните проекти е добре известен – привлекателна зона за отдих село Чуковец, слънчев кът в село Радуловци, зона за отдих село Скриняно, „Природа и игри за по-добър живот“ в село Кобиляк, „Да направим село Преселка по-добро място, където да живеем всички заедно“, „Да осигурим зона за отдих на село Бойчиновци“ – всички те получават по около 10000 лв за проектите си, а голяма част са писани под индиго. За всички е ясно коя е печелившата формула.

От администрацията за администрацията

Един по-дребен детайл от друго заседание на Управителния съвет на ПУДООС показва нагледно как администрацията осмисля съществуването си. На 26 февруари съветът одобрява искане на Басейнова дирекция „Дунавски район – Плевен“ да получи 200000 лв за купуване на пет високопроходими автомобила за осъществяване на ефективен контрол. Представителката на МФ Николина Апостолова отново е срещу прогреса и възразява срещу този харч. Останалите обаче й опонират с железен аргумент – същата Басейнова дирекция на практика сама си осигурила парите за колите, като е преизпълнила приходната част на бюджета с 4,5 милиона лева. От тях над 300 хиляди лева от глоби, санкции и наказателни лихви. Тази година в същия регион – Плевен ПУДООС е отпуснала 161 1900 лв за обезвреждане на една от големите екологични заплахи у нас – старите складове с пестициди.

Автор: Диляна Димитрова

Източник: в. „СЕГА“

1 Коментар
  1. stoyanov казва

    …..Господин Иванов, как се чувствате като човек, който управлява 1 милиард лева? Нали толкова е капиталът на „Българския ВиК холдинг“, който бе създаден с решение на кабинета?

    -Капиталът на дружеството наистина е 1 милиард лева като парични вноски. Той вече е внесен. В капитала ще влязат и държавните дялове на ВиК операторите, така че той ще стане по-голям, макар и не с много…..

    Къде са тия пари дадени от Борисов ?

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.