Икономика на самоунищожението: От лидер в селското стопанство, България на ГЕРБ внася повече домати, отколкото банани (ИЗСЛЕДВАНЕ)

0 1 445

Анализът, сравнението и огледалните разлики (АСО) във външната търговия е подход, необходим за възстановяване, устойчивост и развитие. Числата за износа, вноса и баланса на стокообмена и търговията с услуги за няколко години, сравнени с тези на съседите например са ключов показател.

Като се разгледа внимателно и огледалната разлика между националните данни, например на износа на Руската федерация на енерго ресурси за България с българските данни за вноса от Русия, се появяват разлики във валута и без разлики в натура. Разбира се при използване на световно достъпни и световно сравними данни, като например тези на Trademap, Женева.

АСО подходът показва лабораторните числа, които не са диагноза, но без които няма лечение. Обобщава в началото на своя анализ за 3е-news.net Борислав Георгиев, експерт по външна търговия.

Един пример с индекс ДБ (съотношение на внасяните тонове Домати и Банани), като красноречив цялостен показател на местното производството на домати – внос на домати (от мтп 0702) и банани (от мтп 0803) в тона. Направих си труда да изчисля такъв своеобразен индикатор, за да представя най-кратко и най-ясно картината. За да получа ДБ числото разделям тоновете внасяни домати на тоновете внасяни банани.

Средногодишно за последната петилетка, до 2020 включително, в България се внасят близо 81 хиляди тона домати и малко повече от 57 хил. тона банани, т.е. българският индекс 1.41 и сме на първо място на Балканите. Индексите на другите са: Румъния – 0.4, Сърбия – 0.41, Северна Македония – 0.21, Гърция 0.1, Хърватия – 0.19, Турция 0.01. Числото за Германия е 0,55, САЩ – 0,36, Китай – 0,00 , РФ – 0,35.

Всички на Балканите еднакво харесваме бананите. Всички в световните геополитически фактори харесват бананите. Но само България е „отличник“ и внася много повече тонове домати, отколкото тонове банани!?

Реклама

Най- вероятното обяснение за българското първенство тук е значителната промяна (по-скоро заради самоунищожаването) в последните десетилетия на българското производство като мащаб, сортова структура, качество. По никакви глобални теории или в исторически периоди ДБ съотношението не е мярка за развитие и/или устойчивост.

Втори пример за интеграцията на Балканите в ЕС за периода 2010 – 2019. Числата за търговския интерес на ЕС (изрично има и данните за Германия отделно) потвърждават икономическата интеграция, като съществен, устойчив, преобладаващ европейски дял. Или казано по съседски „Европата се шири на Балканите“, включително и за Северна Македония, Сърбия и др.

Най-дълбока е интеграцията на Румъния. А каква е позицията в стокообмена на геополитическите фактори като Германия, Китай, Руската федерация и САЩ.

Германия е водещ, определящ и едновременно с това прозрачен и предсказуем партньор за България и за Балканите. Практически липсват или са много малки огледалните разлики за всяка балканска държава във вноса и износа на Германия.

Има съществени огледални разлики при стокообмена на Китай и Руската федерация с всички балкански държави. Особено парадоксални са различията в пъти между числата при вноса и износа например на РФ с България. При износа тя е близо 6 % а при вноса близо 20 %. Подобни картини има и за Китай и за САЩ.

Трябва отново да се имат предвид че средногодишната българо-руска огледално разлика при вноса в България е близо 1 милиард лева. Българската статистика дава с близа един милиард лева средногодишно повече отколкото са руските числа за износа за България!?!

Борислав Георгиев, за 3е-news.net

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.