Само в Narod.bg: Кметът на Русе в далавера за 17 млн., това ли е моралът на БСП, или социалистите вече са притурка на гербоидите?

1 2 501

Сигнал до Narod.bg осветли грандиозна далавера на кмета на Русе от БСП, в която са потънали над 17 милиона лева! Това ли е „новият морал” на социалистите, или левите вече са притурка на гербоидите, които дърпат България към дъното повече от десетилетие? Към нас се обърнаха служители на Община Русе, които ни разкриха чудовищна схема за злоупотреба с европейски средства и корупция от най-висша степен, в дъното на която стои организирана престъпна група, оглавявана лично от кмета Пенчо Милков.

В нея влизат също така и заместник-кметът по „Комунални дейности“ Димитър Недев, който е и ръководител на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (договор на проекта №Д-34-89/07.10.2019 г.), както и Полина Стоянова – старши юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“ на Община Русе и юрист в екипа за управление на проекта.

Източниците на изпратения до нас сигнал свидетелстват за редица закононарушения от страна на г-н Милков и подчинените му г-н Недев и г-жа Стоянова, които имат за цел да облагодетелстват конкретна фирма – „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД в намерението й да достави на Община Русе неправомерно 15 бр. тролейбуси марка: BKM Energis, модел: MP-T.LF.12, тип: Metropolis, на беларуския производител HMC BKM.

Ето повече конкретика по случая:

Като бенефициент по посочения по-горе проект, Община Русе предстои да закупи 15 бр. тролейбуси за нуждите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД. За целта, на 13.11.2020 г. е обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства – 12 (+/- 1) метрови тролейбуси“. Поръчката е на стойност 14 250 000 лева без ДДС, респективно 17 100 000 лева с ДДС – 100% безвъзмездно финансиране от Европейския съюз.

Публикувана е на следния сайт: https://app.eop.bg/today/91600. Доколкото имаме информация, Вашата фирма е една от подалите оферти и в този смисъл е пряко заинтересована страна.

Имаме неоспорими доказателства за опорочаването на тази процедура, които привеждаме по-долу:

1. Следвайки указанията на кмета Пенчо Милков, ръководителят на проекта Димитър Недев и юристката Полина Стоянова, още преди обявяването на обществената поръчка, са допуснали вмешателство от външни за Община Русе лица, свързани с един от кандидатите – „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД,  които са манипулирали Техническата спецификация и са заложили следните дискриминационни условия към потенциалните кандидати (вж. т. 45 „Сигурност“):

– LED акумулаторен осветителен прибор, ATEX сертифициран за зона 0, с IP67. Чупеща се глава на 0о, 45о и 90о Светлинна индикация в часове и минути на оставащото време на светене. С три режима на сила на светене и време за работа при максимална мощност не по-малко от 4 часа, тегло не повече от 500 гр. Комплект с резервно стъкло и монтирано зарядно устройство. Участникът да предостави с офертата си, ATEX сертификат за зона 0 и доказателство за ниво на защита IP67 и брошура на LED акумулаторния осветителен прибор;

– Система за АВД с меню и гласови команди на български език, функция КПР със сензор, издръжливост на батерията ≥ 5 год., слот за SIM карта и вграден GSM модул, бърз бутон за активиране на функция разговор с телефон 112. Участникът да предостави към офертата си сертификат за устойчивост на вибрации и удар, доказателство за ниво на защита IP 66 и информационна брошура на апарата.

На тези изисквания отговарят единствено следните два артикула, с които следва да бъдат оборудвани доставените тролейбуси:

– https://adalit.com/en/product/adalit-l-3000-safety-led-torch-atex-zone-0/

Реклама

Става дума за конкретен модел фенерче, което се използва в изключително опасна среда, където има непосредствена вероятност за взрив и отровни газове, които присъстват непрекъснато или за дълги периоди или често – при миньори, пожарникари и др. опасни професии. Възложителят е заложил и изискване фенерчето да притежава защита IP67, която гарантира, че може да бъде потопен във вода на дълбочина от 1 метър за период от 30 минути, без да претърпи нежелано увреждане.

– https://corpuls.world/en/products/corpuls-aed

Става дума за конкретен модел дефибрилатор, снабден със система, която обаче съгласно разпоредбите на Директива 2007/46/ЕО не е задължителна за превозни средства категория M3, клас I.

Парадоксално е, че нито фенерчето, нито дефибрилаторът имат каквото и да е отношение към реалния предмет на поръчката – доставка на тролейбуси. Въпреки това, възложителят изисква кандидатите още на фаза подаване на оферти да представят сертификати за тях, докато за самите тролейбуси изисква сертификати едва при бъдещата доставка. С оглед на факта, че изключителен представител на производителите на двете устройства за България е фирма „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД, можем да заключим, че именно това е фаворитът на кмета Пенчо Милков за спечелване на поръчката.

2. След изтичане на срока за кандидатстване по обществената поръчка, със Заповед № 004/ 06.01.2021 г. на Изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе“ ЕАД Александър Георгиев е сформирана комисия за разглеждане на подадените оферти, чийто председател е зам.-кметът Димитър Недев. В комисията влизат служители на Община Русе, сред които и споменатата по-горе г-жа Полина Стоянова. Следвайки указанията на кмета Пенчо Милков и на неговия заместник и ръководител на проекта Димитър Недев, според изпратения до нас сигнал от свидетели, работещи в общинската администрация, г-жа Стоянова е изнесла офертите на всички кандидати и в разрез с всички норми ги е направила достояние на представители на фаворизирания от кмета кандидат – „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД.

В момента именно те, а не назначената от възложителя комисия от общински служители, разглеждат и оценяват постъпилите оферти, в това число и на своите конкуренти, което опорочава процедурата. Крайната цел е ясна – на първо място да бъде класирана фирма „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД, която да достави неправомерно 15 бр. тролейбуси марка: BKM Energis, модел: MP-T.LF.12, тип: Metropolis, на беларуския производител HMC BKM.

Във връзка с гореизложеното сме сезирали всички български и европейски институции, имащи задължението да гарантират законосъобразното управление на средствата, които ЕС предоставя безвъзмездно на българските общини, в това число: Европейската комисия, Европейския главен прокурор, Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Сигналът е подаден и до Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, Дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС“ (АФКОС) при МВР, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Държавна агенция „Национална сигурност“, Специализираната прокуратура на Република България, Комисията за защита на конкуренцията и и Комисията за проитиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Считаме за престъпно поведението на кмета на Община Русе Пенчо Милков, който очевидно няма никакви скрупули да застави своите подчинени да предприемат подобни дръзки закононарушения, с цел да облагодетелстват конкретен участник в обществена поръчка на такава голяма стойност. Какво по-скандално от това – над 17 млн. лева безвъзмездно финансиране от Европейския съюз да отидат за закупуване на тролейбуси, произведени в Беларус?

Същият този Беларус, спрямо когото от октомври 2020 г. ЕС налага санкции, в отговор на измамите при провеждането на президентски избори и сплашването и жестоките репресии срещу мирни демонстранти, членове на опозицията и журналисти… Настояваме българските и европейските институции да предприемат незабавни проверки и да предотвратят това корупционно престъпление и всички замесени длъжностни лица да бъдат наказани подобаващо!

С уважение: Граждански комитет „СПАСИ РУСЕ“

Проверката на Narod.bg показа, че Пенчо Милков е внук на комунистическия палач със същото име. В страшните дни след 9 септември 1944 година Пенчо Милков-Старши, неграмотен обущар от габровско село, е дясна ръка на масовия комунистически убиец Мирчо Спасов, на чиято съвест лежат хиляди човешки животи.

1 Коментар
  1. В името на сладкия, блажен кокал казва

    Всички са заедно на вкусната, корупционна и държавно гарантирана трапеза. А робския, овчи народ дето ги мъкне на гърба си, кучета го яли!

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.