US политик, разследващ крадците в ГЕРБ: Всеки политик трябва да спазва закона (САЩ влезе остро на Бойко Борисов)

2 15 415

US политикът Джесика Ким, разследваща крадците в правителството на ГЕРБ, влезе остро на Бойко Борисов за липсата на независима съдебна система и грандиозната корупция, която прояжда устоите на България, предаде репортер на Narod.bg.

Ролята на главния прокурор, въпроса за неговата отчетност и това как да му бъде търсена наказателна отговорност не е единственият проблем на правосъдната система в България и борбата с корупцията.

Това обяви специалният съветник по въпросите на правосъдието и борбата с корупцията в посолството на САЩ Джесика Ким в дискусия, организирана от Атлантическия клуб. Ким бе изпратена в България след посещение на премиера Бойко Борисов във Вашингтон в края на 2019 г. Изпращането й бе обвързано с американски разследвания за корумпирани български политици и високопоставени чиновници и налагането на санкции срещу тях.

Проблемите са, че като цяло съдебната система не е независима, начинът на сформиране на Висшия съдебен съвет, проблемите с независимостта на медиите и стъпките от страна на политиците, които ослабват независимостта на съдебната система, изброи Джесика Ким по време на дебата.

Реклама

Всички тези причини правели българската съдебна система неспособна да се справи с корупцията по високите етажи на властта, обясни американската съветничка.

Има много модели за реформа на съдебната система, които България може да ползва, не е задължително американският да е най-работещ, препоръча Джесика Ким. Тя обаче подчерта, че в САЩ прокурорите са част от изпълнителната власт, адвокати на държавата, а не равни със съдиите.

Наказателният кодекс на България е на 53 години и е писан за една тоталитарна система, не отговаря на изискванията на демократично общество, посочи още Ким. Прокурорите трябва да получат инструментариума ефективно да разследват сложни престъпления като корупцията и прането на пари, заяви тя.

Освен това трябвало да има добро взаимодействие между прокуратурата и специалните служби и те да работят заедно от самото начало на разследванията.

Политическите лидери, независимо от коя партия са, трябва да зачитат върховенството на закона и постигането на справедлива и ефективна съдебна система да е тяхна обща цел, заяви още Ким. Според нея в момента липсвала вяра в България, че законът се прилага еднакво за всички.

„Корупцията не се лекува като коронавируса с една или две ваксини. Това е дълъг процес, който изисква усилия и воля“, заяви още Джесика Ким.

2 Коментара
 1. МИЛАДИНОВ казва

  ТОВА СА БАНДА РАЗБОЙНИЦИ!!!!!

 2. ангел марков казва

  ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА КРИЗАТА, КОЕТО НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ПОГЛЕДНЕ И ДА ПРИЗНАЕ – КОРУПЦИЯТА И БЕЗЗАКОНИЕТО СА ПРЕВЪРНАТИ В ОФИЦИАЛНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА, А НЕ СА ТИНТИРИ – МИНТИРИ!

  Държавата като гарант на субективното право не съществува.
  Корумпираната власт дава правото (Д. в.108/2001 г.) на търговските дружества в енергетиката да изготвят подзаконови нормативни актове (подзаконовия акт „общи условия в договорите за продажба на електрическа и топлинна енергия и природен газ” – чл.16, ал.1, т.6 ЗЕЕЕ (Д. в.64/1999 г.) и да създават собствени правни норми – незаконната „доставка” в абонатната станция”.
  Търговските дружества вместо „общи условия в договорите”, изготвят фиктивния и несъществуващ в закона акг „общи условия за продажба”.
  С прилагането от всички органи и институции в продължение на 20 години със силата на закон, на фиктивния, несъществуващ в ЗЕ подзаконов акт „общи условия за продажба” и незаконната норма „доставка” в абонатната станция”, корупцията и беззаконието са превърнати в официална държавна политика, узаконена с текста на § 1, т.16 ДР на ЗЕ (доставка е продажбата, т. е. незаконната доставка в абонатната станция, която е само вътрешен оборот се признава за извършена продажба) Д. в. 54/2012 г.
  С даденото право на търговски дружества да изготвят нормативни актове и правни норми, държавността и върховенството на закона са разрушени и са заменени с корупция, беззаконие, липса на справедливост и нарушаване на човешките права.
  Сега няма кой и няма как да защити правата на гражданите от бруталното беззаконие на МЕ, КЕВР, монополи и съдът, налагано чрез общи условия за продажба.
  Всички искат да управляват в условията на корупция и беззаконие, превърнали хората в роби, защото най-лесно се управляват роби, за което си определят приоритети свързани с укрепването на корупцията и беззаконието, включително санирането.
  РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА:
  1. Възстановяване на държавността и върховенството на закона
  2. Възстановява се компетентността на КЕВР, дадена с чл.16, ал.1, т.6 ЗЕЕЕ (Д. в. 64/1999 г.), за определяне/изготвяне на „общи условия в договорите за продажба на електрическа и топлинна енергия и природен газ”, като в чл.21, ал.1, т.4 ЗЕ, думата „одобрява” се заменя с думата определя/изготвя.
  3. Възстановяват се оригиналните определения за процес и система, дадени в чл.95 ЗЕЕЕ (Д. в. 64/1999 г.), като от чл.125, ал.1 и ал.2 отпада думата „доставка”.
  4. Възстановяват се в ЗЕ качествата „потребител” и „купувач” на собствениците и обитателите в СЕС, определени като „клиенти” с Д. в. 54/2012 г.:
  5. Създава се топлопреносното предприятие по чл.129 ЗЕЕ.
  6. Сключват се договори за продажба при общи условия, между топлопреносното предприятие и потребителите собственици в СЕС – чл.38а ЗЕ; чл.123, ал.1, т.5 от Наредба № 3/21.03.2013 т за лицензиране на дейностите в енергетиката..
  7. Безусловно прилагане на ТГ, измерване, регулиране,документиране, счетоводно отчитане параметрите на топлоносителя (чл.37 ЗЕ), контрол и санкции за допуснати отклонения от установените в графика стойности.
  8. Възстановява се оригиналната императивна материалноправна норма продажба от чл.106 ЗЕЕЕ (Д. в.64/1999 г.), като в чл.150 ЗЕ се записва:
  Чл.150: Продажбата на топлинната енергия се извършва на основата на писмени договори при общи условия, сключени между:
  1. Топлопреносното предприятие и независимите производители.
  2. Топлопреносното предприятие и потребителите извършващи стопанска дейност
  3. Топлопреносното предприятие и самостоятелните потребители.
  4. Топлопреносното предприятие и потребителите, собственици в сграда – етажна собственост.
  Възстановява се преклузивния срок в чл.154, ал.2 – отпада Д. в. 74/08.09.2006 г.
  Отпада текста на § 1, т.16 ДР ЗЕ „доставка” е продажбата ….Д. в. 54/2012 г.
  Обявява се Наредба № Е-РД-04-1/12.03.2020 за топлоснабдяването – за нищожна
  Дават се в ЗЕ легални определения за:
  1. Разпределение на продаваната топлинна енергия е разпределяне от сградната инсталацияна продаваната топлинна енергия в момента на продажбата между потребителите, на топлинната енергия – купуването става чрез отваряне на съответния кран на отоплителните теле или на смесителните батерии.
  2. Дялово разпределение е разпределянето по показанията на индивидуалните разпределители, на разпределените от сградната инсталация в момента на продажбата и продадени количества топлина.
  3. „Неизправен длъжник” чл.154 ЗЕ – е собственик или обитател в сграда – етажна собственост, който не заплатил купената от него топлинна енергия, в определения от закона срок”
  Без да се възстанови държавата като гарант на субективното право – само държавни органи да изготвят нормативни актове, кризата само ще се задълбочава.
  05.04.2023 г.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.