Време разделно: 7 фирми на ГЕРБ връщат откраднатото от „Турски поток” (ДОКУМЕНТ)

0 41 073

Най-сетне капка справедливост в океана от престъпления на хунтата ГЕРБ – 7 български строителни компании, докарали тежката си техника на площадките по трасето на газопровода „Турски поток 2“, са разследвани от Софийската градска прокуратура (СГП) и са длъжни да върнат 100% от европейското си финансиране.

Последствията идват след разследвания на „Биволъ“ и Bird.bg, изпратени до Европейската комисия (ЕК), ОЛАФ и главния прокурор на ЕС Лаура Кьовеши.

Това става ясно от официалното писмо на Министерството на икономикат, подписано от главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Илияна Илиева. Тъй като най-едрите нарушители са многогодишни партньори и подизпълнители  на скандалната Джи Пи Груп, разследването се превръща в своебразен газов #ДжиПиГейт.

Както във вица “В резултат на следствените действия да не стигнем до самите нас”, проверките на управляващите по искане на ЕК на редица подизпълнители на строителни дейности по Турски поток 2 би трябвало да стигнат до партньори на Джи Пи Груп и до други свързани с ГЕРБ предприемачи.

Запитванията са изпратени по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до редица министри още през ноември 2020 г. ДНСК, „Булгартрансгаз“, Министерството на здравеопазването и Министерството на икономиката не отговориха.

Едва след неколкократните сигнали до ресорния вицепремиер по еврофондовете Томислав Дончев за липса на каквито и да било отговори от ресорните ведомства, на 8 януари „Биволъ“ получи официалната позиция от икономическото министерство от 3 страници.

„Бенефициентите не са възстановили задълженията си…“

Очевидно е, че сигналите са довели до редица проверки на съответните европейски проекти от страна на ЕК и последващото задействане на контролните органи в София.

Реклама

„В Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и қонкурентоспособност” 2014-2020 е постъпило писмо вх. NNo 12-00-121/29.01.2020 г. от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” (ИА OCEC), с което Одитният орган препоръчва предприемане на коригиращи мерки във връзка с резултатите от извършени проверки“, гласи писменият отговор на Илиева.

Посочените 7 дружества са представили всички изискуеми документи на етап договаряне, включително и Удостоверения от Националната агенция за приходите за липса на задължения, с което същите са отговорили на изискванията за бенефициент и съответно управляващият орган на ОПИК е сключил с тях административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП), както следва:

 – АДПБФП NNo BG16RFOP002-3.001-0252-C01 с бенефициент „Верда 008″ ЕООД;

– АДПБФП No BG16RFOP002-3.001-0148-C01 с бенефициент „ТК дрийм билд” ЕООД;

– АДПБФП No BG16RFOP002-3.001-0151-C01 с бенефициент „ТК билд“ Еоод;

– АДПБФП NNo BG16RFOP002-3.001-0099-C01 с бенефициент „КВП-Груп” ЕООД;

– АДПБФП No BG16RFOP002-3.001-0690-C01 с бенефициент „КВП-Консулт” ЕООД;

– АДПБФП Ne BG16RFOPO02-3.001-0727-СО1 с бенефициент „Амбър ойл” ЕООД;

– АДПБФП No BG16RFOPO02-3.001-0795-C01 с бенефициент „Научно-технически съюз по строителство-Консултинженеринг” ЕООД.

ИА ОСЕС според МИ препоръчвала по засегнатите АДБФП „да бъдат регистрирани и администрирани сигнали за нередност, с цел установяване функционирането на проектите и постигането на заложените цели“. „В писмото е указано да се обърне внимание на установени от Одитния орган сходства в проектите, вкл. евентуална свързаност на дружествата, съвпадение в дейността на финансираните проекти, сходство на местоположението на инвестициите и др.“, пояснява Илиева.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.