Как метрото в София се превърна в черна каса за ГЕРБ, колко прибира Йорданка Фандъкова? (Narod.bg нищи далаверата, костваща сигурността на пътниците)

0 6 800

Метрото в София се превърна в една от най-тлъстите „черни каси” за управляващите от ГЕРБ, показа разследване на Narod.bg, в което помогна и информатор от върховете на властта, бесен на кражбите за милиони.

Според неофициалната информация, която е работа на прокуратурата да провери, огромни средства от спечеленото се връщали назад към поръчителя – управляващите, и лично към софийския кмет и зам.-шеф на ГЕРБ Йорданка Фандъкова.

Оказа се, че общинската фирма „Метрополитен” ЕАД нарушава Закона за обществените поръчки с избора на изпълнител за строителството на метрото до „Левски-Г“. Врътката лъсна от жалба, подадена до Комисията за защита на конкуренцията, която наш екип получи от свои източници.  

Оказва се, че избраният изпълнител –  „Обединение ХСС – Монолит София”, собственост на 64-годишния Христо Стефанов с водещ партньор фирмата „Монолит София“, няма съществени предимства пред останалите кандидати за строителството на един от новите метроучастъци. Дори напротив – подадената оферта от избрания изпълнител не отговаря на изискванията на „Метрополитен”. Въпреки това обаче обединението не само е допуснато до процедурата по разглеждане на документи, а и печели поръчката, защото предлага най-ниската цена.

Според източника на Narod.bg далаверата може да се коства сигурността на хиляди столичани, които ползват ежедневно метрото. Но както всичко при ГЕРБ, на първо място са парите, всичко останало е на заден план.

Критериите, които не се спазват

Сред изискванията на Възложителя са заложени опит в изграждането на подобни обекти, определен финансов резултат, реализиран през последните три години, наличие на екип с определени технически и професионални способности и техническо предложение с точни изисквания, на които обаче „Монолит София“ не отговаря. 

Подадената в КЗК жалба е от „Геострой“ – компанията, класирана на второ място, която има опит в метростроителството.

Ключов в нарушението на предварително обявените условия е момента с промяната на технологията на строителство. Сред правилата на Метрополитен е част от метроучастъкът от км 2+581,20 до км 1+280,00, който включва една подземна метростанция, междустанционна вентилационна уредба и оборотен участък да се строи с тунелен способ. „Монолит София“ предлагат т.нар. „Милански способ“, което по-късно е посочено като една от причините за по-ниска цена. Това обаче нарушава условията на процедурата.

Реклама

Преди обявяване на решението никой от останалите кандидати не е знаел, че може да се изменят методите на строителството, дори напротив – изискване на документацията е било да не се представят различни варианти на оферти. Това означава, че фирмите са поставени пред неравни условия. 

Предимство под въпрос

От Доклада на комисията, която разглежда и оценява офертите на участниците става ясно, че основното предимство на избрания изпълнител е най-ниската цена. От публично достъпните документи на сайта на Метрополитен се вижда, че „Обединение ХСС – Монолит София“ ще построи част от новото метро за цена с 30% по-ниска от средните стойности предложени от останалите компании, които кандидатстват за изпълнението на проекта. Този по-нисък процент на цената е рискова стойност, която поставя под въпрос качественото изпълнение на обекта, който е от голямо обществено значение.

Преди да бъде класирано на първо място, избраното обединение е трябвало да подготви обяснения, с които да обоснове предложената цена. От Доклада на Комисията става ясно, че бъдещият изпълнител предлага по-ниска стойност заради това, че водещият партньор в консорциума разполага със собствен персонал в София и няма да калкулира разходи за мобилизиране и престой. Като свои предимства компанията е посочила и собствена строителна техника, базирана близо до обекта, както и организация на изпълнение на работата на еднотипни работни цикли, което ще увеличи производителността.

Интересен е фактът, че „Монолит София“ е оптимизирала строителна площадка, която е в близост до новото метро. Членовете на Комисията приемат това като допълнителен плюс, който е допринесъл за по-ниската цена.

А относно предимствата, свързани с наличието на персонал в столицата, както и собствена механизация,  производствени бази и оборудване, проверката ни показа, че и останалите участници имат техника, бази, както и работници в София. Нещо повече – някои от тях са с по-богат опит в проектирането и строителството на метростанции и метротунели.

Особено мнение

Комисията, която класира участниците е в 14-членен състав. В случая със значително по-ниската цена, предложена от „Обединение ХСС – Монолит София“, по време на разглеждането на обосновката на фирмата двама от членовете са изказали особено мнение. Те не са достатъчни, за да наклонят везните в обратна на взетото решение посока, но становището им, публикувано на сайта на Метрополитен, поражда въпроса защо след като има съмнения относно всички точки в обосновката на цената, първото място остава за това обединение.

А от документа, входиран в деловодството на „Метрополитен” ЕАД се вижда, че единият от несъгласните представители на Комисията е член на постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконното имущество към Столичния общински съвет. Където думата отново има Йорданка Фандъкова…

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.