БЕЗУМИЕ: ВМРО се готви да узакони домашното насилие върху децата (8 „подаръка” от „патриотите” преди Коледа)

1 2 429

Преди Коледа ВМРО се готви да узакони домашното насилие върху децата, така че тези, които са бити и пребивани, да нямат закрила от страна на държавата.

На 4 декември беше внесен законопроект за изменение на Закона за закрила на детето, който е пълен абсурд и е в разрез не само с българското законодателство, но и с международното право за закрила на децата като Конвенцията на ООН за правата на детето.

След като ВМРО изиграха ключова роля да нямаме Стратегия за детето, заедно с пропагандни и религиозни организации сега посягат и на децата, преживяващи насилие, и на тези, които са останали без родители, така че да нямат закрила и опора от държавата и обществото.

Ето какви са ОСЕМТЕ „коледните подаръка“ на ВМРО:

ПЪРВИЯТ „ПОДАРЪК“ променя изцяло целта на Закона за закрила на детето, който осигурява държавата да защитава децата, останали без грижата на родителите си. Въвежда понятия с неясно правно съдържание като „общоприет морал“, „антиморален“ и други, които ще затруднят прилагането на закона и закрилата на детето, преживяващо насилие.

ВТОРИЯТ „ПОДАРЪК“ – с него вероятно си мислят, че ще улеснят участието на родителите, само че тяхното участие е правно гарантирано от цялото останало законодателство като Семейния кодекс, Закона за семейните помощи за деца, Закона за социалните услуги и др. Та тук те са объркали закона, в който искат да правят промени – този закон е за закрила на детето, а не на семейството.

ТРЕТИЯТ „ПОДАРЪК“ е безумен, защото понятието „биологични родители“ не е правно определено в законодателството и не се използва никъде до момента. Това е така, защото за закона е важна не биологичната, а правно установената връзка – правно установеният произход на детето, който може и да не съвпада с биологичния. Или с две думи – осиновителите също не са биологични, но са родители. Терминът е дискриминационен. За интереса на детето е важно да има хора, които да полагат грижи, дори и те да не са биологични родители – това е принципно положение в българското право и в цялото международно право.

Реклама

ЧЕТВЪРТИЯТ „ПОДАРЪК“ забранява участието на доброволци и организации на гражданското общество в дейности в подкрепа на децата и семействата – това е абсурд при доказана неспособност на държавата да се справи с осигуряването на адекватна грижа и помощ, особено за най-уязвимите хора. Примери много, а и в целия съвременен свят стремежът е гражданите и техните организации да се включват активно в дейности за взаимопомощ.

ПЕТИЯТ „ПОДАРЪК“ е най-странен – с него се предлага да се отмени чл. 5 ал 1. Според вносителите, децата в риск нямат нужда от специална закрила. Няколко пресни примера показаха, какво се случва, когато няма превенция и закрила – убитите деца в Сандански, хвърленото от бащата дете от моста в Габрово, децата без родители, които също са постоянно в риск… Какво се предлага по въпроса – каква е алтернативата? Май ще се гледат тези деца от централата на ВМРО – и без това им е голяма и става за дом за деца, а Македонския им институт с държавната помощ ще може да се грижи за деца без родители.

ШЕСТИЯТ „ПОДАРЪК“ поставя под въпрос сигналите за насилие над деца. Ако видиш, че някой пребива дете, трябва да подадеш сигнал за риск, придружен с „писмена декларация за истинност“. Това е пълен абсурд, защото ако има нередност други трябва да проверят, а не да е отговорност на този, който подава сигнала. Така на обществото се казва, че насилието и изоставянето на деца не е обществена грижа, а децата са собственост на родителите насилници или на тези, които ги оставят по гарите и улиците. Съгласни ли сме с това?ф

СЕДМИЯТ „ПОДАРЪК“ променя правните дефиниции в допълнителната разпоредба – с предложените промени най-добрите интереси на детето се определят с общи изрази и фрази като „обществен морал“. Така предложението на ВМРО има за цел да обезсмисли индивидуалната оценка за нуждите на детето и по този начин да направи неговата защита неадекватна и неефективна.

ОСМИЯТ „ПОДАРЪК“ е, че се пипат определенията на „дете в риск“ – предложението е неясно, не се предлагат конкретни критерии за оценка на риска, което е опасно и не се осигурява защита на детето – така пребиваното дете може да бъде осакатено или да загуби живота си, докато съдът и социалните служби се чудят това дете в риск ли е или не!

Тези „коледни подаръци“ на ВМРО за децата на България са изненада за всички. Но най-голяма изненада ще бъде за тези детски очи, които ще чакат помощ, но няма да могат да я получат, заради патриотичните мераци да се наложат псевдо термини за „традиционно българско семейство“, „обществен морал“ и пр.

Остава за мен загадка, дали това се прави от глупост или злонамереност от страна на патриотите. Все пак не ми се иска да вярвам, че някой може да е злонамерен към децата в риск.

Георги Богданов

Коментарът е от профила на автора във фейсбук

1 Коментар
  1. Вальо казва

    ….кански изпищя поклонник на Джордж Сорос. Мразя Боко тиквата, мразя крадливата шайка наречена ГЕРБ. Но постепенно осъзнах че алтернативата е къде къде по-лоша.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.