Сигнал до Narod.bg: Как Фандъкова и общинари крадат апетитни имоти и фалшифицират документи – това е престъпна банда (ВИЖТЕ КАК ДЪРЖАВАТА МАМИ НАРОДА)

0 5 443

Сигнал до Narod.bg показва как подвластните на Йорданка Фандъкова общинари в София крадат апетитни имоти и фалшифицират документи! Това е престъпна банда, пише нашият читател Николай Георгиев Стоев и разкрива престъпната схема, по която държавата в лицето на местната власт буквално ограбва народа.

Narod.bg публикува пълния текст на жалбата, подадена до кмета на район „Оборище” Николай Александров. Ощетеният софиянец е категоричен, че ако прокуратурата не се намеси, че води съдебни битки до край, като е готов да съди Фандъкова и сие дори в Европейския съд по правата на човека:

Уважаеми г-н КМЕТ,

Извършено е прикриване и незаконно присвояване на земя. Има построен незаконен панелен блок с незавършено строителство. Издадени са нотариални актове с невалидно правно основание. Обърнете внимание на дългогодишните (около 20-25 год.) общински служители в поверената Ви администрация, които злоупотребяват със служебното си положение, като подвеждат институциите и уронват авторитета на на държавата с издаването, подменянето, подправянето и фалшифицирането на цяло на документите с цел – имотна измама.

Отчуждени сме при условията за Закона за териториално и селищно устройство (ЗТСУ) през 1979 год. от Софийски Градски Народен съвет (СГНС) по реда на Планово изграждане на София за Мероприятие – комплексно жилищно строителство с подземни гаражи. Изплатена е реалната част (къщата), а земята е отчуждена, но не е платена. Мероприятието не се реализира и за 6 месеца се строи незаконен панелен блок. Преписката се препраща на Комисия по чл.265 от ППЗТСУ при Софийския градски народен съвет (СГНС), а не на Софийски общински народен съвет (СОНС).

В протокол №………. по преписка №2636/1979год. на 21.05.1980 год. има 4-ма собственици на отчуждения имот, като има видимо дописване на първия и последния собственик. Има изтриване и заличаване на информация и документи от централните сървъри и архиви на Столична община – район „Оборище“.

Заличават ни от компютъра, като собственици на имот ул. „Оборище“ №125 и ул. „Лисец“ планоснимачен №469 от кв.161. През 2005 год. го правят бяло петно, емисия – няма данни, което не отговаря на истината. Подменят знака с номера на ул. „Оборище“ №125, кв.161 през ул. „Лисец“ на ул. „Оборище“ №123, кв.160, като ул. „Лисец“ незаконно я вкарват в парцел №469, а после я изкарват и слагат единия вход от панелния незаконен блок към блока на ул. „Оборище“ №123, за да узаконят незаконното комплексно жилищно строителство, за което ние сме отчуждени от ул. „Оборище“ №125 и ул. „Лисец“ и планоснимачен №469, кв.161.

Парцела с пл. №469 находящ се на ул. „Оборище“ и ул. „Лисец“ е самостоятелен урегулиран имот. През 2010 год. незаконно вкарана ул. „Лисец“ в частен имот с пл. №469, кв.161 става публично общинска собственост, което е абсурдно и недопустимо. През 2015 год. направление „Архитектура и градоустройство“ издава комбинирана скица на имота – УПИ IIa-6 от кв.161 с неверно съдържание.

Квадратурата не отговаря на истината. През 2018 год. незаконната сграда в която живеят предимно общински служители, находяща се на ул. „Оборище“ №123, кв.160, я санираха безплатно, като има злоупотреба с европейски средства.

Същата година извършиха незаконно асвалтиране на ПИ с №469 и поставиха знак „Зелена зона“, поставиха незаконно осветление и Центърът за градска мобилност събира незаконно пари от частния имот. Има два паркинга с един и същи номер Р-12, като идва проверка я пращат на другия паркинг, където улица „Марагидик“ влиза в паркинга.

Реклама

В незаконния блок, находящ се на ул. „Лисец“ и ул. „Марагидик“ с адрес ул. „Оборище“ №125, отчуждените собственици от ул. „Оборище“ №125, кв.161, пл. №469 имат нот. актове с №161, жилищен блок 161, кв. 161, стр.161 в заличената ипотека – повтаряемост на цифри.

Също така има заповед – 100 – чл.100, писмо на ГДИС 226 – чл.226 от ДПК. Има подмяна на името на дядо ми Николай Петков Недялков с Николай Петков Петков, който плаща цялата сума на апартамента (даден като обезщетение) през 1982 год. на Столичен Народен съвет, а през 1984 год. издават нотариални актове с невярно правно основание.

Има данъчна измама. През 1996 год. се установява, че има сменена адресна регистрация. Подменят името на баба ми Иванка Цветанова Недялкова, която живее на ул. „Оборище“ №125, кв.161 пл. №469 с Иванка Ангелова Ковачева, която живее на ул. „Оборище“ №123, кв.160 пл. №459.

Данъчна служба „Оборище“ издава удостоверение, което да послужи пред нотариус с невярно съдържание (адрес). Съобщенията за данъци се препращат в община „Подуяне“ на жена инвалид. В Служба по вписванията с ЕГН-то на баба ми преди нея са записани името на съпруга на Иванка Ангелова Ковачева (бивш шеф на СДВР Йордан Ангелов) и Ненова/ или Юлия Ненова (бивш зам.-кмет на Столична община).

В Столична община р-н „Оборище“ подменя името, дата и адрес на Николай Георгиев Стоев с Николай Стоев Николов за Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство адрес е Оборище 125, а не 134 и датата е 31.07.2020 год., а не 03.08.2020 год. Отново издава друга скица с невярно съдържание за да узаконят комплексното жилищно строителство на ул. „Оборище“ №123, кв.160, пл. №459.

Видимо дългогодишните общински служители на Столична община – район „Оборище“ подменят, прикриват, фалшифицират документи, които не отговарят на истината (оригинала), като подвеждат Столична дирекция на вътрешните работи, Министерския съвет, Столична община – направление Архитектура и Градоустройство, Софийска районна прокуратура, Софийска градска прокуратура и др. институции. Този вид документална измама цели да ощети собствениците на частни имоти, които Столична община – район „Оборище“ намира за АПЕТИТНИ.

Намира „законови“ вратички (двоен стандарт) и по този начин прави имота общински. Присвоява го, сменя статута, без да докаже, че има документи за собственост. Има имотна КОРУПЦИОННА СХЕМА, която е изградена в рамките на тези години и продължава да убеждават и заблуждават институциите с издаването, подправянето и подменянето, унищожаването на документи, които са фалшифицирани и нямат нищо общо с оригиналите, които са унищожени.

Много собственици на отчуждени, но не платени имоти, са пострадали от КОРУПЦИОННИТЕ СХЕМИ на общините. Ако не може да вземете решение по казуса, сте длъжни да сезирате Софийската градска прокуратура за организирана престъпна група – кражба на апетитни частни имоти.

При неправомерно взето становище и решение от Ваша страна, ще предприемем действия до изчерпване на Националния правен инструментариум, като впоследствие ще търсим тълкуване от страна на Европейския съд и Правата на човека. Отговорът да получа лично на ръка.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.