Диана Найденова: На прага сме на втора изолация (НАРОДЪТ ПОЛУДЯВА)

1 4 185

Журналистът Диана Найденова алармира с пост във фейсбук, че властта се стяга да ни затвори за втори път под домашен арест с аргумента, че иска да ни запази от коронавируса, видя репортер на Narod.bg.

През призмата на шегата топ водещата обаче осветли и факта, че народът е на прага на полудяването от безпринципните и хаотични здравни мерки на престъпниците във властта.

Ето целият коментар без никаква редакторска намеса:

Реклама

На прага сме на втора изолация, трябва спокойно да се подготвим за затварянето. Има хора, които наистина полудяват, когато са под карантина. Точно за това си говорихме преди малко с микровълновата и тостера, докато пиехме кафе – и тримата сме на това мнение, както и кафемашината, тя ми е най-добрата приятелка.

Вече не споделям нищо с пералнята, защото всичко го върти и превърта по няколко пъти. И на хладилника вече нищо не му казвам, чувствам го някак си много студен и умислен. Съдомиялната и тя е е една – на всяка манджа да е мерудия. Малко се отдръпнах и от сушилнята и абсорбатора всичко раздухват.

Ааа, забравих да кажа, че спрях да се опитвам да си поговоря с ютията, защото тя се разгорещява от няма нищо. А кантара го сложих с лице към стената. Ще стои така, докато не ми се извини.“

1 Коментар
 1. ангел марков казва

  С коронавиреса се укриват превърнатите в официална държавна политика беззаконие и корупция.
  ПАРНОТО: ”ДОСТАВКА В АБОНАТНАТА СТАНЦИЯ” = ПРИНУДИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ!
  С писмо изх. № Е-03-04-3/23.09.20202 г. КЕВР признава, че общите условия по чл. 150 от ЗЕ (общи условия за продажба на топлинна енергия) не са подзаконов акт и по никакъв начин не могат да противоречат на нормативните актове. Това твърдение е вярно единствено и само при условие, че общите условия по чл.150 ЗЕ не се прилагат като подзаконов акт при осъществяване на топлоснабдяването и правораздаването.
  Общите условия за продажба, съдържащи в чл. 4 задължението за доставка в абонатната станция, 20 години се прилагат със силата на нормативен акт, на закон и уреждат забранената с чл.70, ал.2 от ЗЗППТ принудителна продажба.
  Принудителна продажба е продажбата на стоки без изрично и предварително искане от страна на потребителя.
  Искането за продажба се урежда чрез сключване на договор за продажба на топлинна енергия – чл.38а ЗЕ, чл.123, ал.1, т.5 от Наредба № 3/21.03.2013 г.
  Доставката в абонатната станция при осъществяване на топлоснабдяването
  по същество е принудителна продажба на топлинна енергия, поради следното:
  1. Суспендира/спира действието на ЗЕ и на Наредба № 3/21.03.2013 г.
  2. Заменя урежданата от ЗЕ материя „топлоснабдяване” с „топлодоставяне”.
  3. Изключва прилагането на условията за работа на топлоснабдителната система, определени с проекта на системата и дадени в температурния график.
  4. Изключва съществуването и осъществяването на дейностите „пренос”, „разпределение” и „търговия с топлинната енергия”, предмет на чл.1 ЗЕ, с осъществяването на които се уреждат обществените отношения.
  5. Изключва задължението за снабдяване с качествена топлина – чл.2 ЗЕ.
  6. Изключва задължението за водене на отделна счетоводна отчетност за лицензираната дейност – сделката „пренос на топлинна енергия” – чл.37 ЗЕ.
  7. Изключва необходимостта от сключване на договор за продажба- чл.38а ЗЕ.
  8. Изключва необходимостта от създаване и регистриране на топлопреносното предприятие – чл.129, което следва да експлоатира топлопреносната мрежа и да предложи съгласно чл. 150 общите условия по чл.21, ал.1, т .4 – на договорите.
  9. Изключва съществуването и осъществяването на регистрираната в съда и лицензирана дейност – сделката „пренос на топлинна енергия” – чл. 130.
  10. Изключва необходимостта от поддържане на баланса между производство и потребление – чл.132 ЗЕ
  11. Изключва необходимостта от притежаване на разрешително за ползване на вътрешната отоплителна инсталация/сградната инсталация чл.307 ППЗТСУ.
  12. Изключва възможността за продажбата на топлинната енергия – чл.150 ЗЕ.
  В продължение на 20 години, чрез прилагане на „общи условия за продажба на топлинна енергия”, съдържащи фиктивната функция „доставка” от процеса „топлоснабдяване”, които не са подзаконов акт, „Топлофикация” осъществява забранената с чл.70, ал.2 от ЗЗППТ, принудителна продажба на топлинната енергия.
  „Доставка” е фиктивна функция от технологичния процес „топлоснабдяване” – чл.125, ал. 1 ЗЕ и не може да служи за уреждане на отношения, поради следното:
  1. Не се съдържа в оригиналните определения за процес и система, дадени в чл. 95 от ЗЕЕЕ Д. в. бр.64/1999 г.
  2. Не се съдържа в чл.1 ЗЕ като дейност служеща за уреждане на обществените отношение при топлоснабдяването.
  3. Не се съдържа в наименованието и в чл.1 от Наредба № 15/28.07.2005 г. за техническите правила за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.
  Без да се съдържа изобщо в ЗЕЕЕ, „доставка” е включена в изготвените през 2002 г. общи условия за продажба, за да ликвидира пазара на топлината и пазарните отношения и за да урежда принудителната продажба на топлинната енергия.
  След оспорване законността на общите условия и на „доставката”, ЗЕЕЕ е разделен на два закона – на ЗЕЕ и на ЗЕ – Д. в. бр.107/2003 г., за да се пришие с бели конци доставката в чл.125 – в алинея 1 в качеството на фиктивна функция от процеса „топлоснабдяване” и в ал.2 като фиктивни обекти и съоръжения от топлоснабдителната система, с което да внушава, че общите условия, доставката и принудителната продажба на топлинната енергия са законни и не подлежат на оспорване.
  „Доставка” е фиктивна функция в чл.125 ЗЕ, а в общите условия за продажба заема мястото на изхвърлената от съдържанието им императивна материално правна норма „продажба” – чл. 150 ЗЕ, с което автоматично придобива статут на правна норма.
  За да преодолее противоречието в статута на „доставката” между ЗЕ и общите условия за продажба, законодателят приема лобисткия текст на § 1, т.16 ДР на ЗЕ –„Доставка” е продажбата …” (Д. в. бр.54/2012 г.), с който слага знак за равенство между елементи от различни категории – създава условия за абсолютно беззаконие и противоправно прилагане на принудителната продажба при топлинната енергия.
  Доставка в абонатната станция = принудителна продажба на топлината.
  С § 1, т.16 ДР на ЗЕ, е отменена забраната за принудителна продажба
  С назначаването на експертизи, задачите за които нямат нищо общо с разпоредбите и условията при които са образувани претендираните количества и суми, се цели укриване на извършваната принудителна продажба на топлинната енергия.
  17.11.2020 г. тел. № 0888717118

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.