Полицай пред Narod.bg: Къде потъват 1,5 млрд. за пенсии и заплати в МВР?! Защо служителите тънат в бедност? (ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ)

0 4 861

Читател на Narod.bg от редовете на МВР направи експертен анализ на финансовото дередже на ведомството покрай питанката къде потъват 1,5 млрд. лева, какъвто е бюджетът на полицията, и защо на фона на огромните суми служителите тънат в мизерия?

Ето какво какъв мейл получихме на редакционната поща:

Здравейте, поздравления за нещата, които пишете в сайта и информацията, която изнасяте за корумпираното правителство. Всички в нашето семейство сме редовни ваши читатели.

Мъжът ми работи в системата на МВР от много години и изготви следния анализ, който смятам, че ще е интересен за аудиторията Ви.

Публикуваме анализа без никакви съкращения:

ОБЩЕСТВЕНИЯ АНГАЖИМЕНТ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СИЛОВИТЕ МИНИСТЕРСТВА

В Република България основният гарант за сигурността на гражданите от престъпни посегателства и охрана на обществения ред в мирно време са Министерството на вътрешните работи и респективно във военно време – Министерството на отбраната чрез Българската армия. Тези две ведомства на практика са едни от най добре обезпечените за параметрите на страната откъм финансиране и бюджетни средства.

Бюджетите и на двете министерства са по около 1,5 млрд. лева. В едното ведомство работят около 49 500 човека /по щат/, а в другото горе-долу на половина.

Ясно е, че в МО перото поддръжка на техника е доста по-голямо от това на МВР, поради което фонд „Работна заплата” не заема такъв огромен процент от бюджета, както е в МВР.

По данни на полицейското ведомство около 90% от бюджета отива за изплащане на трудови възнаграждения. Тук е момента да споменем , че от двете министерства това на армията е по-добре платено от това на полицията.

Всяка година при формиране на бюджета на Република България цифрите стряскат обикновения данъкоплатец, тъй като това са неговите пари и той не е съвсем наясно как точно се разпределят те. Мисля, че ако беше наясно, щеше да е още по-стреснат.

В следващите редове ще дам един приблизителен разчет на бюджета на МВР по перо работна заплата , като не твърдя , че е изключително точен, но твърдя, че е изключително близък до истината. Ето какво имам предвид :

1. Бюджетът на МВР е от порядъка на 1,5млрд. лв. за 2020 г. Припомням, че 90% от него, което са приблизително 1,35 млрд. лв., отиват за заплати. От тези пари 66% отиват директно в НОИ като осигуровки и 8% здравно осигуряване.

На практика около 891 млн. заминават за НОИ, а в МВР влизат за заплати 459 млн. Така реално похарчените пари за МВР са около 600 млн. лв. от 1,5 млрд. бюджет ! Излиза, че осигуровките на служителите на силовите ведомства са по-високи от тези на работници, които се осигуряват при условията на  първа категория труд.

Оттук логичен е въпросът дали тези 891 млн., които заминават директно за НОИ, се ползват за това, за което са гласувани като бюджет на МВР, а именно социални плащания като пенсии на служители от МВР и обезщетения при напускане.

Вторите /обезщетения при напускане/ със сигурност не се поемат от НОИ, а от бюджета на МВР и така въпросът става – дава ли НОИ тези пари за пенсии на служители2 които са или са били в системата на МВР ?

2. Така зададеният горе въпрос повдига и един друг, който отдавна е на дневен ред, но незнайно или по скоро знайно защо не се поставя от нито една синдикална организация в бранша.

Реклама

Въпросът със социалния ангажимент на гражданите към служителите в МВР и тези, които са на пенсия и заплата във ведомството. Социалният ангажимент на гражданите е, че от техните данъци се изплащат заплатите и осигуровки на служителите в системата, за да достигнат те правото един ден на пенсиониране при условията на първа категория труд и се предполага, че именно за това са тези високи осигуровки, засегнати в т.1.

Какво става обаче, когато служител на МВР достигне условията за право на пенсия и се възползва от него, но остане на работа както повелява сега действащият чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване?

Продължават ли за същия този човек да се удържат високи осигуровки, макар причината за това да е вече изпълнена – постигнато и ползвано право на пенсия?!

Нали през всичките тези години, когато кажи речи 2/3 от реалната му заплата е вървяла в НОИ, би следвало да са натрупани достатъчно средства, за да може той да получи висока пенсия като част от обществената компенсация и благодарност за службата в името на обществото. Какво показват цифрите , а те рядко лъжат:

– Заплатата на един средностатистически полицай, придобил право на пенсия, е около 1372 лв. на база 980 лв. щат за най-ниската изпълнителска длъжност + 40% клас за прослужено време /на тях 905,6 лв. са тези 66% осигуровки, които отиват в НОИ.

Пенсията на един такъв служител от порядъка на 1000 лв. Излиза, че през бюджета на МВР чрез огромния % удръжки за осигуровки се изплащат пенсиите, за които по принцип трябва да се грижи НОИ. Логично тогава постъпва въпросът къде са парите на НОИ , след като пенсиите се покриват от текущия бюджет?

3. От горния анализ се открояват няколко сериозни въпроса, на които отговорът е може да бъде меко казано стряскащ :

– Кое налага близо 1млрд. лв. от бюджета на МВР да постъпва директно в НОИ под формата на осигуровки и не може ли този процент да бъде предоговорен и да стане около 40-45%, какъвто е нормален и реален като при работници към категория 1? Така на практика служителите ще получат 20% увеличение на заплатите си без да натоварват републиканския бюджет.

– Кое налага на служителите, достигнали и ползвали се от правото на пенсия при условията на първа категория труд, да продължават да се осигуряват от държавата/данъкоплатците със същия висок % осигуровки, когато на практика условието за това е вече изпълнено? Не е ли по-справедливо пръцентът осигуровки да падне на минимума /23%/ и ако служителят желае, да продължи да се осигурява на високия процент да е солидарен към държавата и да поеме остатъка за собствена сметка?

По този начин ще бъдат спестени още 43% от осигуровките на тези служители и средствата могат да се пренасочат към  реалните възнаграждения на работещите в системата.

– Не са ли исканите 30% увеличение на заплатите налични и в сега действащия бюджет при една по-разумна социална политика, касаеща преразглеждане на осигурителната тежест, вместо да се натоварва бюджетът с нови около 350 млн., колкото ще струва едно такова увеличение на заплатите и респективно 66% от тях /231млн./ ще се върнат веднага в НОИ ?

– Защо тези 66%, които отиват към НОИ, не са включени към брутната заплата, както е при всички останали работници и служители? Така например обезщетението поради временна неработоспособност се изплаща на база брутно месечно възнаграждение /90% от него/, но реално дори когато служителят е неработоспособен, за него отново се внасят тези 66%. Нали осигуровката е един вид социална застраховка така, че когато на работника/служителя се наложи да отсъства поради неработоспособност, внасяните от него осигуровки да служат за плащане на обезщетението му.

Така вместо служителят да получава 90% от брутното си възнаграждение , той получава 90% от това, което е останало след като са удържани 66% осигуровки.

P.S.

Данните за размера на бюджета са взети от последните публикации за актуализация на бюджета на МВР от МС, а процентите – от счетоводен отдел в МВР. Данните за размера на възнаграждението на най-ниската изпълнителска длъжност е отразен в заповед на министъра на вътрешните работи!

Източник: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137169863

Според нас НОИ отдавна не може да подсигури плащане на пенсиите на хората за това се дотира ежегодно от всяко едно министерство с голям бюджет. Така се случва с МВР, Министерството на отбраната, на образованието и ред други.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.