ИСТЕРИЯТА 5G! Проф. Мишел Израел: Не вярвайте в митове – облъчването е даже по-малко, отколкото от сегашните телефони!

1 1 254

Проф. Мишел Израел е биофизик, създател и шеф на Лабораторията по измервания на физическите фактори на работната и околната среда в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Завършил е „Физика на твърдото тяло“ в СУ „Св. Климент Охридски ”. Защитил докторантура в Медицинската академия в областта на трудовата медицина. Членува в Българското дружество по хигиена, Американската асоциация на държавните трудовохигиенисти (ACGIH), Международния съветнически комитет по проекта „Електромагнитни полета“, Световната здравна организация, Едиторския съвет на „Ръководството по дозиметрия“, НАТО и др. Итревю за Уикенд.

– Напоследък 5G технологията, т.е. петото поколение мобилни телефони и антени, не спира да вълнува хората. Мненията за мобилките, които ще работят на този принцип, са полярни. Според някои специалисти те са безвредни, според други – доста опасни за здравето. Какво е Вашето мнение, проф. Израел?


– Дизайнът на тези апарати навярно ще се промени, но това не е свързано със самата технология – тя няма да промени телефона. Тази технология позволява да го ползваме за разговори, интернет и др.,  а и за да направим дома си умен: с 5G телефоните ще си вдигаме щорите, ще пускаме прахосмукачката, ще спираме пералнята, ще изключваме ттелевизора и т.н.. Рутери няма да има. Ще има антени, които ще се инсталират на сградите. 5G технологията не изисква излъчване на такъв сигнал, както досегашните 2G, 3G и 4G. Ще има сигнал, който ще бъде „уловен“ от конкретния потребител. Всъщност той ще търси сигнала. Досега такова чудо просто не съществуваше.


– Какъв ще е интензитетът на излъчването на апаратите, работещи с тази технология?


– Излъчването ще е много по-слабо от това на тези апарати, които използваме сега и които използвахме в близкото минало. Апаратът ще търси сигнала според нуждите на потребителя: да говори по телефона, да ползва интернет, да пуска есемес, да си заключи колата, да си отвори гаража. Тоест, няма да има непрекъснато излъчване. Това е суперумна технология, с която потребителят сам ще си търси сигнала, ако му е необходим.


– Какви ще са антените на тази технология?


– Те ще са решетъчни, но по-малки от клетките, които сега се използват. Това са миниатюрни антенки, намиращи се близо до домовете ни. Мощността им ще е съизмерима с тази на сегашните рутери. Всъщност антенките ще играят и ролята на рутери. Поради това 5G технологията е уникална.


– Тя използва ли се вече, или все още е експериментална?


– Изпробва се в Япония и Австралия, тръгна и мрежа в Швеция. На засега само под формата на експерименти. Френски специалисти доказаха, че не е опасна за човешкото здраве. Както вече казах, облъчването при нея е по-малко в сравнение с това на предишните поколения мобилни апарати.


– Защо е по-малко?


– Защото енергията на антените не се излъчва непрекъснато, тя е насочена. Ако се намирате надалече, хващате сигнала й, включвайки я да работи само към вас.


– С други думи, излъчването на антените не е изотропно, т.е. във всички посоки.


– Да, не е изотропно. Енергията на антените, използвани при досегашните технологии е с конусообразна форма и потребителите, образно казано, са в конуса. Но при 5G технологията този конус липсва. Новите антени се състоят от много датчици – на площ 1000 кв.км  може да се включат 1,5 млн. датчици.


– Звучи като фантастика…


– Но тази фантастика вече е в експериментална фаза. Не може и не бива да се твърди, че 5G апаратите са нещо лошо и опасно.


– Обаче на много места по света хората вече са си изградили бункери, за да се предпазят от нея. Истерията тепърва набира скорост.


– Бункери са изградени във Франция и Германия, понеже някои хора там не искат да се облъчват. Те не искат да се облъчват с нищо.  
Известно е, че йонизираща фонова радиация около Земята винаги има. Тя идва от Космоса, от Слънцето, от т.нар. Голям взрив, при който се е образувала Вселената.  Някои хора не искат да живеят при стойности на електромагнитното поле над този фон. И отиват в бункери. Това означава окончателен отказ от живот в цивилизацията. И пребиваване в пещери. Според СЗО риск за живота при 5G технологията на практика не съществува. Всъщност риск има и когато карате кола, когато се возите в обществено превозно средство, в самолет, на кораб и т.н. Въпросът е какво е съотношението риск-полза. Понякога ползата за човека е по-голяма, когато го облъчват – както при рентгеновите апарати например, а не когато не го облъчват. Това имам предвид, споменаявайки съотношението риск-полза.  


– Да, но за този риск трябва да има прагове…


– Задачата на науката е да каже какви да са праговете. А според науката мобилните телефони от досегашните поколения имат само термичен ефект. Т.е. те се загряват. И нищо повече. Нищо!


– Вредни ли са телефоните, които използвахме в в миналото и които използваме сега?


– Всяко изкуствено нещо, което създаваме, независимо дали е храна, допълнителен шум, или електромагнитни полета, натоварва човешкия организъм. Друг е въпросът до каква степен. Защото организмът ни има достатъчно адаптационни механизми, за да може да възприеме облъчването от електромагнитните полета. Има прагове за електромагнитни полета, които показват кои са опасните стойности. В паспорта на съвременните телефони например задължително се указва каква е величината на максималната погълната енергия от човека. Тя трябва да е под 1,6 вата на килограм – това е нормата на Международната агенция на електроинженерите, или под 2 вата на килограм, колкото е нормата на ЕС. Няма телефон, който да произвежда енергия над 2 вата на килограм. Напротив: излъчваната енергия от мобилните телефони сега е около 0,1-0,4-0,6 вата на килограм.


– Но термичният ефект също е вреден…


– Нормата 2 вата на килограм е определена така, че телефонът да не се загрява повече от един градус. Един градус е приет от СЗО като праг за неблагоприятен термичен ефект. С други думи, ако термичният ефект е над един градус, това е неблагоприятно за здравето. Ако е под 1 градус не е опасно, защото това е и загряването при излагане на слънчевите лъчи. Поради това се предприемат конкретни предпазни мерки при телефоните. Особено когато с тях боравят деца.


– Какво имате предвид?


– В много страни на децата под 6 години не се позволяват нито бебефони, нито други подобни апарати.


– А в някои държави мобилните телефони не се позволяват и на деца до 12 години…


– Така е. Или не им се разрешава да говорят повече от една-две минути. А максималният брой разговори за деня не бива да е повече от 20 минути. У нас такива нормативни документи няма. Има забрана за ползване на интернет в училищата, защото пречи на учебния процес. Това не важи за предметите, където интернетът е задължителен.


– В доста държави е забранено и инсталирането на базови станции близо до детски градини и училища. Къде ограниченията са най-сериозни?


– Най-сериозни са тези ограничения в Китай и Русия.  Подобни на техните  има и в Германия, Швейцария, Великобритания. Това е т.нар. превантивен подход.


– Същуствуват ли нормативни документи на ЕС в тази област?


– Има директива за работната среда, която не се отнася до телефоните. Има препоръка 519 на ЕК, която въвежда гранични стойности на електромагнитното излъчване на телефоните. Тези два документа са въведени още към 1999 г.


– В България спазват ли се директивата и препоръката?

Реклама


– Да. Ние имаме по-строги мерки. Въведените у нас норми за облъчване на населението с микровълните са още от 1991 г. , действат и сега и са между 45 и 100 пъти по-защитаващи човека от препоръките на ЕС. Те са 10 микровата на квадратен сантиметър – това е изключително строга мярка. Впрочем, Швейцария и Италия въведоха именно нашите норми.


– А 5G технологията? Тези норми ще важат ли и за нея?


– Тя ще работи на приблизително същите честоти, при които функционира 4G технологията. Т.е. с милиметрови вълни, които са с по-къса дължина. Колкото по-къса е дължината вълната, толкова по-малко количество енергия прониква в организма.

– Тоест, има по-малко загравяне, по-малък термичен ефект.


– Точно така. Поради това тази енергия почти не прониква в оганизма. Поглъща я само кожата, само тя се загрява. Има стотици томове изследвания на руснаци и американци с милиметровите вълни. Причините за тях са две. Първо, заради военната промишленост, второ, поради физиотерапевтични цели. Енергиите, използвани в 5G апаратите, се прилагат във физиотерапията. Те лекуват, не създават проблеми.


– Старите мобилни телефони май ще се окажат са най-вредни за здравето…


– Старите телефони са най-ужасни. Те са с най-мощно електромагнитно излъчване, което е опасно. Става дума за телефоните от първо и второ поколение. Апелирам към хората, използващи такива, да ги хвърлят. Колкото по-модерни са апаратите, толкова по-маломощни са. Това все още е фантастика, но в близкото бъдеще ще има съвсем маломощни уреди.  


– Да, обаче клетъчните антени, които у нас се срещат на път и  под път, са с голяма мощност. Има ли в България регламент за инсталирането на клетките и спазва ли се той?


– Има – той е според споменатата наредба от 1991 г. и е същият както в Германия, Франция, Великобритания и др. Собственикът на клетъчната антена трябва да подаде данните – честота, диаграма на излъчването, собственост върху земята, разрешение от гражданите, понеже с тях се сключва договор, и др., в общината за получаване на разрешение за строеж. Що се отнася до облъчването на насалението, изискването на онази наредба е да бъде направено изчисление по подадените данни, за да стане ясно дали има вероятност населението да бъде облъчвано с по-гоолямо от допустимото количество енергия. Ако има такава вероятност, нашият център прави тези изчисления и казва „не!“.


– Често ли казвате „не!“? Опитвали ли са се мобилни оператори да ви корумпират?


– Опитвали са се, разбира се. Но до този момент не са успявали. Отначало бяха някои. После – всички. Сега вече никой. За да няма корупция, сме направили сайт, в който всеки гражданин може да провери съответната антена минала ли е през съответния контрол и, ако не е, да съобщи в общината, където живее, и в Министерството на здравеопазването. Това е сайтът на Националния център по обществено здраве и анализи. В дясната му част има „Електронна система за източници на електромагнитни полета“. Влизате в нея, има линк, пишете адреса си и получавате информация къде има антени, дали те са на базови станции, или са телевизионни, дали са правени измервания, какви са стойностите на измерванията, дали са под или над нормата и дори самите данни от измерванията могат да се видят там.


– За цяла България ли е тази информация, или само за по-големите градове?


– Тази информация е за цяла Българая. След като вече се даде разрешение от общината, се изработва скица по данните, дадени от мобилния оператор. Няма как да се лъже тук, защото работим по данни. Отиваме, измерваме и установяваме дали е така. В началото повече от 40% от антените на първите мобилни оператори не бяха узаконени. Сега вече не е така. А и операторитге свикнаха с всичко това. Знаят, че ако кривнат от правия път, резултатът ще отиде в общината и ще имат проблем. Имало е случаи на махане на антени. Но вече са по-малко. Защото повечето за антени са спазвени нормативните документи.


– А безогледното застрояване на големите градове не е ли опасно? Новите сгради може да попаднат в конуса на вредното електромагнитно излъчване.


– Да, има случаи, когато някоя нова сграда се тиква там, където е конусът. Защото общината е дала разрешение за строежа й. А в зоната на конуса не бива да се строи нищо. Това вече е проблем в общината.


– Има ли санкции, ако установите такова нещо?


– Санкции няма, защото няма закон. Искахме  чрез Министерството на здравеопазването да прокараме закон за електромагнитните полета. Но депутатите не се съгласяват. Спират го още в съответната парламентарна комисия. Независимо от това кой е на власт.


– Има ли държави членки на ЕС, които разполагат с такъв закон?


– Има, разбира се. Не сме само ние, които нямаме, има и други като нас. Но въпросът е, че СЗО препоръча такъв закон да се приеме още през 2007 г. Точно тогава пак внесохме проектозакона за електромагнитните полета, но…  не! На всеки 2-3 месеца тормозим депутатите с този закон.


– Електромагнитните полета не носят на никого никаква печалба, освен на операторите. Сигурно затова народните представители са против закона.


– Предложихме законопроекта, дори лоби намерихме в парламента, но уви. Силите, които не желаят да се приеме такъв закон, са невероятни. Засега не можем да се справим с тях.

И още по темата

Много учени предупреждават, че поради употребата на такива системи в околната среда ще се бълва огромно количество микровълнова радиация, която ще влияе неблагоприятно върху живота ни. Доколко обаче тези опасения са верни?


Преди няколко години ахкахме пред 4G технологията в мобилните системи. Тя бе върхът, тя бе мечтата на всички, които се интересуват от техническите нововъведения. Но се оказва, че е нищо в сравнение със следващото поколение – 5G, за което много специалисти казват, че е на границата с фантастиката, че е мечтата на всеки техничар.

Но и мечтите имат тъмни петна. Не са малко експертите, според които петото поколение мобилни мрежи и телефони са опасни, понеже увреждат човешкото здраве. Засега 5G технологията е в процес на изпитания, на експериментиране. Тя се прилага частично в някои райони на Япония и Австралия, а на 24 май стартира и в някои райони в Швеция. Информацията за опитите се процежда през най-финото информационно сито. Съпротивата срещу мрежата обаче придобива истеричен характер. Милиони хора по света са убедени, че тя може да е фатална за човечеството. В България, където по традиция конспиративните теории се радват на особена популярност, над 60% от хората са убедени, че технологията е едва ли не смъртоносна.


Според мнозина учени проф. Джонатан Оуксли от университета на Пърт радиацията, генерирана от петото поколение мобилни мрежи причинява рак и е по-опасна дори от лъчението, изпускано от неутронната бомба (това вече е наистина прекалено!).
В доклад на американското Министерство на здравеопазването, публикуван преди две години, се подчертава, че австралийски биофизици направили серия експерименти с женски мишки, облъчвайки ги 7 месеца в продължение на 10 часа дневно с такова количество енергия, каквото имат високочестотните 5G мрежи. Всички животни развили тумори и починали месец и половина след опитите.


Това е напълно невъзможно, контрира проф. Морияки Унасуно от Токийския университет. Той обяснява, че ръководил екип, провел експерименти с 50 плъха, изложени на радиация като тази на мобилни апарати пето поколение. „Починаха 15 животни, останалите оцеляха“, пояснява ученият.


Друг японски екип твърди, че заплахата от 5G мрежите е много по-сериозна, отколкото се очаква. Защото те функционират с милиметрови вълни, чиято прониквателна способност е много голяма. Това би предизвикало тежки здравословни проблеми: нарушаване на клетъчния метаболизъм, влошаване състоянието на човешките тъкани, увреждане на човешката ДНК, което би предизвикало ракови образувания, генериране на протеини, предизвикващи стрес, редукция на метаболизма  на глюкозата, подхранваща мозъка, понижаване на синтеза на хормона мелатонин, което ще доведе до перманентно безсъние и др.


„В цял свят телекомуникационните оператори инвестират милиарди в петото поколение мобилни мрежи, но ние имаме големи притеснения по отношение на тях“, твърди руският електроинженер Максим Новицки, който ръководи научно-изследователска група в университета на Новгород.. По думите му 5G технологията има странични ефекти, които увреждат човешкото здраве. Най-неприятният ефект е неимоверно голямото загряване на телефоните, обслужващи новите мобилни мрежи. Той и колегите му смятат, че твърденията само за един градус покачване на температурата са ала-бала. Поне с три-четири градуса ще се загреят тези мобилки дори когато провеждаме кратък разговор, убедени са те. Другото притеснение на руските специалисти е, че вълните, излъчвани от петото поколение мобилни мрежи, са с чувствително по-малък обсег на действие и сигурно ще бъдат блокирани от сгради и други препятствия, та ще се наложи антените да са на път и под път. „Те ще се пречкат на хората на всяка крачка, буквално ще се спъваме в тях и, което е по-важното, ще са пагубни за здравето ни, понеже ще причиняват рак“, допълва М.Новицки.


5G мрежите ще работят с милиметрови вълни, а те никога досега не са използвани в комуникациите, интернет и др. Петата генерация ще си служи с честоти от микровълновия спектър – ниски (0.6-3.7GHz), средни (3.7-24GHz) и високи (над 24GHz).
Много учени предупреждават, че поради употребата на такива системи в околната среда ще се бълва огромно количество микровълнова радиация, която ще влияе неблагоприятно върху живота ни. Според тях 5G мрежата би увеличила сериозно излагането ни на голямо количеството радиочестотни електромагнитни полета, а те са доказано вредни.


Британски биофизици и лекари, присъствали на експериментите с 5G мрежи в Австралия, се опасяват, че здравословните рискове, свързани с тях, са: очни заболявания (катаракта, глаукома и други очни заболявания), екземи, стрес, депресия, тумори на гениталиите и мозъка, неврологични проблеми, промени в метаболизма на клетките и др. Англичаните участваха в телевизионно предаване, в което разбиха на пух и прах твърденията на свои колеги от университета на Есекс, че петото поколение мобилни мрежи е безопасно за здравето. Няма такова нещо, само недобросъвестен медик може да твърди такава глупост, казаха те.


Скептично настроени към петата генерация мобилни мрежи са и шведски инженери и биофизици, наблюдавали експериментите на японски научен екип. Те организираха в Париж обсъждане на негативните ефекти върху човешкото здраве, причинени от нея. Гостите от Стокхолм обясниха на присъстващите, че има изследвания на четвъртото поколение мобилни мрежи, според които съществува връзка между него и възникването на тумори в мозъка, както и между 4G, влошаването на слуха, белодробни проблеми и заболяванията на щитовидната жлеза. Тъй като петото поколение мобилни мрежи е неимоверно по-високоскоростно, очакваме големи рискове за човешкото здраве, бе заключението на шведските специалисти. Въпреки протестите им, 5G мрежата от скоро е факт в някои райони в Швеция.


Американски лекари подкрепиха техните изводи. Достоверни изследвания на въздействието на стандарта 5G върху човешкото здраве до този момент няма, но предполагаме, че новата супертехнология би нанесла вреди. При всички случаи при продължително използване на мобилни апарати тя ще повлияе на централната нервна система, слуха и зрението. Те съветват бъдещите потребители да отварят очите си на четири при употребата на петото поколение.

1 Коментар
  1. гуру казва

    Никога не вярвай на човек който се казва Израел !!!

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.