Браво! Дете подаде жалба в съда срещу неадекватния Кирил Ананиев, 15 000 българи ИСКАТ ОСТАВКА

1 19 826

Защо здравният министър дели хлапетата по възраст за посещения в парковете, пита дъщерята на адв. Албена Белянова

Браво! Дори децата видяха абсурдите на неадекватния здравен министър Кирил Ананиев, чиято всяка заповед е предпоследна и всяко следващо нареждане опровергава предишното, видя Narod.bg.

Дъщерята на адв. Албена Белянова обаче стана първото хлапе, което поиска съдът да каже доколко е с разума си министърът на здравеопазването, чиято оставка вече искат над 15 000 българи.

Албена Белянова с дъщеря си

Ето какво съобщи юристката, известна със своята непримиримост към безобразията в държавата ( публикацията на Албена Белянова е озаглавена „Из делниците на дъщерята на един маргинал”, б.ред.)

Днес, над 12-годишното ми дете, което иска да живее в държава, в която всички деца да имат равни права, подаде жалба срещу заповедта на министъра на здравеопазването от вчера, с която от днес право да посещават градски паркове и градини имат само деца до 12 години.

ЧРЕЗ

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ЖАЛБА

от

…………………………, ЕГН ……………………., съдебен адрес: ………………………., електронна поща – ………………………., тел. ……………………..

Срещу

Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването

Правно основание – чл. 146 от Администртивнопроцесуалния кодекс;

чл. 73 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.)

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Със своя Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. министърът на здравеопазването изменя, считано от 27.04.2020 г., т. I.1. от свои предходни заповеди, с които се преустановява посещението на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места и се определят 7 противоепидемични мерки за посещения на градски паркове и градини, при стриктното спазване на които се допуска посещение в тях. Със създадената нова т. 1 а. , б. а министърът на здравеопазването разрешава посещенията на градски паркове и градини само на следните лица: деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9:30 до 18:30 всеки ден.

Към датата на издаването на Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. имам навършени …. години и, като физическо лице, ненавършило 18 години, съм „дете“ по смисъла на Закона за закрила на детето.

Считам Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. за незаконосъобразна, неправилна, издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и несъответстваща на целта на закона. Съображенията ми са следните:

Реклама

Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. е издадена в нарушение на Конституцията на Република България, на ЗЗДискр. и на Закона за закрила на детето.

Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. е издадена в нарушение на нормата на чл. 4, ал. 1 от ЗЗДискр., която забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на възраст. Със Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г., на основата на защитения признак „възраст“, съм по-неблагоприятно третирана, отколкото се третират други лица – деца до 12 години, при сравними сходни обстоятелства и в този смисъл, на основание чл. 4, ал.2 от ЗЗДискр. спрямо мен е осъществена пряка дискриминация. В резултат на издаването на Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. министърът на здравеопазването, въз основа на признак „възраст“ накърнява достойнството ми и създава принизяваща и застрашителна среда, което е тормоз по смисъла на ЗЗДискр. Забраната за дискриминация действа спрямо всички при упражняването и защитата на предвидените в Конституцията и законите на Република България права и свободи, като в чл. 7 от ЗЗДискр. изчерпателно са посочени случаите, които не представляват дискриминация. Различното третиране на деца по признак „възраст“ не попада сред тях.

В Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. няма посочени мотиви защо всички деца над 12 години не могат да посещават градски паркове и градини за разлика от децата под 12 години. Световната здравна организация препоръчва за децата от 5 до 17 години по час натоварване през деня, а редица учени и медици посочват, че коронавирусът, кoйтo причинявa зaбoлявaнeтo СОVID-19, oтcлaбвa, кoгaтo e излoжeн нa cлънчeвa cвeтлинa, тoплинa и влaжнocт. По отношение на неблагоприятното въздействие, ĸaĸтo въpxy физичecĸoтo здpaвe, тaĸa и въpxy eмoциoнaлнoтo cъcтoяниe нa хората (в т.ч. и на децата) на забраната за посещения на градски паркове и градини споделям изцяло аргументите, посочени в жалбата до ВАС от Вергил Димитров Стойнов срещу Заповед РД-01-143/20 март 2020 г. на министъра на здравеопазването, относно неблагоприятното въздействие, ĸaĸтo въpxy физичecĸoтo здpaвe, тaĸa и въpxy eмoциoнaлнoтo cъcтoяниe нa хората на забраната за посещения на градски паркове и градини (http://defakto.bg/…/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D…/).

Изпълнявам всички въведени противоепидемични мерки и правила за дистанционно обучение, които важат за всички деца.

Със забраната да посещавам градски паркове и градини съм поставена в особено неблагоприятно положение спрямо децата, ненавършили 12 години. Нарушени са конституционногарантираните ми права на равенство пред закона и равенство в третирането. Ораничено е и правото ми на придвижване в условия на извънредно положение, което, съгласно чл. 57 oт Koнcтитyциятa, е допустимо само caмo и eдинcтвeнo cъc зaĸoн, а не със заповед на министър. Нарушени са и основни принципи, залегнали в Закона за закрила на детето: зачитане и уважение на личността на детето, осигуряване най-добрия интерес на детето, грижа в съответствие с потребностите на детето и превантивни мерки за сигурност и закрила на детето.

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Моля да отмените Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването като незаконосъобразна, неправилна, издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и несъответстваща на целта на закона.

За подаването на настоящата жалба имам съгласието на майка ми – Албена Божидарова Белянова, на която са възложени упражняването на родителските права.

Приложения:

1. Копие от Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването;

2. Съгласие от Албена Божидарова Белянова;

3. Копие от жалбата и приложенията за ответната страна.

27.04.2020 г.

гр. София

По-рано днес стана ясно, че над 15 000 души искат оставката на здравния министър Кирил Ананиев заради заповедта за строеж на Националната детска болница. Подписката ще бъде внесена днес в Министерския съвет.

Петицията е на инициативата „За истинска детска болница“, а документът е подписан от над 15 600 души. Недоволните граждани смятат, че строежът е прекалено стар, а нова сграда ще се построи по-бързо и по-евтино.

Казусът с изграждането на Националната детска болница е от години. Той бе решен с подпис по време на извънредното положение, когато Кирил Ананиев разреши изграждането на здравното заведение. Договорът бе подписан на 2 април.

Тогава на сайта на здравното министерство излезе следното  съобщение:

“Днес, 2 април, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подписа договор с обединение ДЗЗД „ДЕТСКО ЗДРАВЕ“ за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница. Общата стойност на договора е 77 839 442.89 лева без ДДС или 93 407 331.47 лева с включен ДДС.

Изграждането на модерна Национална многопрофилна детска болница е основен приоритет за развитието на детското здравеопазването в България. Министерството на здравеопазването се ангажира строителството на Националната многопрофилна детска болница да се осъществява при максимална обществена информираност и в диалог както с всички компетентни институции, така и със специалистите в сферата на детското здравеопазване у нас…“

Веднага след обявяването на новината обаче граждани се събраха на протест под прозорците на властта. Основният мотив за протеста е намерението да бъдат изхарчени близо 100 милиона лева за довършването на сграда, чийто строеж е започнал преди 40 години.

1 Коментар
  1. Снежа Маринова казва

    Оставка всички от герб да си пускат оставките

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.