За хората и околната среда

0 1 803

В днешно време опазването на околната среда би трябвало да бъде един от топ приоритетите за човечеството, тъй като поддържането на устойчиво равновесие в биосферата е от фундаментално значение за запазването на планетата такава, каквато я познаваме днес. Необходимо е да се предприемат правилни действия за съхраняване на биологичното разнообразие, като същевременно трябва да се намали влиянието на човека върху околната среда и да не се допуска да се влошават параметрите на абиотичните фактори, а разнообразието на видовете в природата задължително следва да пази като един от най-ценните активи на планетата!  

Какво означава опазването на околната среда?

Самата идея за опазване на природата и в частност нейното биоразнообразие, най-напред са отнася само до „консервацията“ на околната среда и идентифицирането на подходящи територии, които впоследствие придобиват статут на т.нар. защитени територии. Постепенно към това първоначално разбиране се прибавя и рационалното използване на природните ресурси, както и провеждането на контролни изследвания и дейности. Въпреки че дори при съвсем естествените процеси и етапи от развитието на Земята винаги са се появявали и са изчезвали растителни и животински видове, но притеснителни в нашето съвремие са темповете, с които това се случва. Директното антропогенно въздействие върху околната среда е причина за десетократно по-бързото измиране на видове в сравнение с периода преди индустриалната и аграрната революции! Тенденцията е изключително тревожна, тъй като, съгласно доклад на тема „За жива планета“ на екофонда WWF, е напълно възможно животните да намалеят с над 60% до края на настоящото десетилетие!

Дали можем да помогнем по някакъв начин за опазването на околната среда? 

Всъщност да, при това не е сложно, а по-скоро въпрос на навик и настройка. Какво имаме предвид? В своето ежедневие всеки от нас е свикнал с определени действия и положения, които се приемат като даденост и се извършват машинално. Става въпрос за елементарни неща от рода на силно пускане на водата по време на миене на зъбите или продължително стоене под душа, оставяне на зарядното за телефона в контакта и пр. Това са неща, за които повечето хора въобще не се замислят, но които същевременно вредят на околната среда. Затова би било полезно, ако всеки от нас се стреми да изразходва по-малко ресурси, както и да възпитава в такова поведение своите деца и близки. Всъщност, най-добре да ви предложим нещо като списък с действия, които можете да се стремите да изпълнявате (освен вече споменатите):

 • Не оставяйте компютрите вкъщи или в офиса включени денонощно.
 • Използвайте навсякъде само енергоспестяващи крушки.
 • Не принтирайте имейлите си. Ако все пак се наложи, правете го двустранно.
 • Ползвайте чашки и бутилки за многократна употреба.
 • Ползвайте торбички за многократна употреба.
 • Изхвърляйте разделно боклука.
 • По възможност предавайте за рециклиране нещата, от които вече не се нуждаете.
 • Не пътувайте сами с автомобила си. Споделяйте пътуването. Най-добре ползвайте велосипед.

Реклама

Има и други действия от ежедневието на всеки човек, които може да се променят с цел намаляване въздействието върху околната среда. По принцип опазването на природата не може да стане само чрез внимателно оползотворяване на ресурсите. С цел опазване на околната среда, в днешно време се прилагат редица методи, като например създаване на защитени зони и природни паркове, ботанически и зоологически градини, семенни банки, криоконсервация, алтернативни методи за рециклиране и пр. Но отношението на всеки човек към природата също е много важно!

Например много е важно освен предприемането на стъпки в посока залесяване, едновременно с това хората да се стремят да не използват излишно хартия, тъй като, както знаем, за производството на хартия се използва дървесина. Добра идея като за начало е да спрете да  използвате хартиени торбички и хартиени каталози от големите хипермаркети – вместо това можете да използвате платнени торбички за многократна употреба (не найлонови, които замърсяват средата), а какво по-лесно от това да прегледате онлайн предложенията на някой хипермаркет, да кажем в издадената от Билла брошура – с няколко клика вече сте свършили съвсем същото, което иначе правите с хартиеното издание. С разликата, че онлайн е по-лесно, по-удобно и по-природосъобразно! 

Замислете се над всички тези неща и се надяваме да достигнете до извода, че бъдещето на планетата всъщност е в наши ръце!

ИЗТОЧНИЦИ

 1. Опазване на околната среда – bg.wikipedia.org
 2. Екологично потребление и новата Билла брошура, налична на Kimbino.bg
 3. Две трети от дивите животни може да изчезнат – Mediapool.bg

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.