Гордост: Наши ученици стават евродетективи

0 375

Ученици от Силистра, Бургас, Видин, Пазарджик, Шумен и Ямбол ще участват в инициативата  на ЕК Open Cohesion School, която в България се провежда под името „Детективи на европейски проекти“.

Инициативата е част от международен иновативен проект на ЕК, който се провежда в Италия от 2013 г. досега. Нейната цел е да насърчава участието на ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни данни и посещения на място. Така се
очаква да се повиши културата им на активни граждани, както и да се насърчи отчетността на публичните институции и да бъде популяризирана политиката на сближаване сред младите хора.

В международния иновативен проект на ЕК участват България, Хърватия, Португалия, Испания (регион Каталуния) и Гърция.

България участва в проекта чрез мрежата от областни информационни центрове (ОИЦ) в шестте града. Проектът се координира от дирекция „Централно координационно звено“ при МС. Със съдействието на Регионалните управления по образованието в областните градове ще се осъществява логистична подкрепа и ще се координира работата на избраните училища по проекта. ОИЦ ще действат „на място“ като директна контактна точка за учениците и училищата, включени в дейностите по проекта.

Инициативата стартира в средата на януари в Пазарджик. Екипът на ОИЦ – Пазарджик, проведе работна среща с учениците  от „Клуб по дигитализация“ към местното СУ „Георги Бенковски“. Те бяха разделени на две групи и трябваше да  изберат проект в процес на реализация, който ще наблюдават. Урокът приключи с обсъждане на предложени от учениците пет проекта за мониторинг и избор на един от тях, който е по ОП „Иновации и конкурентоспособ­ност“ 2014 – 2020.

Реклама

Седмица по-късно ОИЦ – Силистра, също проведе среща със сборна група ученици от XI клас на ПГСУАУ „Атанас Буров“.
В продължение на няколко месеца учениците ще наблюдават  проект, финансиран от ЕС, след което ще направят „разказ“ за проекта. Творческото съдържание ще е в свободно избрана форма (видео, инфографики, специален уеб сайт или друго) и ще обобщава накратко проведеното проучване, като се използват материалите, събрани през целия период на наблюдение.

В края на януари ОИЦ – Видин, представи на учениците от XIб клас от ГПЧЕ „Й. Радичков“ теми, свързани с гражданския мониторинг и кохезионната политика, и ги насърчи да изберат проект. Видинските младежи дискутираха 4 проекта на социална, инфраструктурна и екологична тематика, реализирани на територията на област Видин. Спряха се на проекта „Домашен уют и грижа за деца в риск“ на Община Видин, реализиран по процедура „Деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ на ОП „Регионално развитие“ в периода 2011 – 2013 г. По него са създадени два центъра за настаняване от семеен тип и защитено жилище, които заменят институционалните грижи за деца в риск, предоставяни дотогава в Дом за медико-социална грижа и Дома за деца с умствени увреждания – с. Гомотарци.

В началото на февруари беше сформиран и шуменският екип за ученическо наблюдение на европейски проект, който включва 12 ученици от 4 училища. Те ще проверяват изпълнението на проекта на Община Шумен „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“, реализиран в периода 2017 – 2019 г. със средства от ЕФРР. През следващите няколко месеца учениците ще се срещнат с ръководството на проекта, с външни изпълнители и потребители на подобрената градска среда. Те ще проследят етапите на изпълнението, като отчетат постигнатите резултати и ползите  за местната общност.

Преди дни стана ясно, че ученици от бургаската Търговска гимназия ще следят как се изпълнява проектът за обновяване на сградата на бившия Дом на нефтохимика – сега Културен дом Бургас. Проекът  е „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на „Лукойл Нефтохим“ – град Бургас“ и е на стойност 9 503 000 лева. От тях 4 019 000 лева са безвъзмездната финансова помощ от ОП „Региони в растеж“. Ремонтът започна през юли 2019 г. и бургаските ученици ще проверяват изпълнението му – ще следят как се спазват заложените срокове, как се разходват средствата и за качеството на ремонтните работи.

Дейностите по проектите на „Детективи на европейски проекти“ ще бъдат разделени на четири фази. Финалът е в София през юни. Тогава всяка гимназия ще излъчи свои представители, които ще ги защитят. Учениците с най-добрия проект ще получат шанс да пътуват до Брюксел и да посетят европейски институции. Източник Аз Буки

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.