И през новия сезон ще плащаме несправедливи сметки за парно

0 143

Всички български граждани са засегнати от неправилното изчисление на сметките за парно и топла вода на хората, които ползват ТЕЦ.

Проблемът съществува от доста време в българското законодателство. Затова на 13 април миналата година Върховният административен съд със свое решение частично отмени начина, по който се изчислява дяловото разпределение в жилищата. Съдът, който отмени прилагането на формулата, го направи с мотива, че формулата и до момента не отразява точните сметки на гражданите, и че фактурирането се базира на неясни правила.

Съгласно Европейското законодателство, България беше длъжна да се съобрази с европейските директиви, и съответно в българското законодателство през 2015 г. бе изменен Законът за енергетиката и бе приет един съвсем нов Закон за енергийната ефективност. За съжаление, в новия Закон за енергетиката формулата, по която се определя дяловото разпределение, е останала непроменена.

Това означава, че сградната инсталация, (всъщност, в правния мир такъв термин не е регламентиран), се определя по неясен критерий без ясни правила и по несправедлив начин.

Съдът в своето решение е отменил точно тази формула.

Реклама

Естествено, решението на съда беше обжалвано от министъра на икономиката. Въпреки това, година и половина вече ВАС не е насрочил съдебно заседание по казуса. Петчленен състав на съда може да отмени съдебното решение, но може и да го потвърди.

Това означава, че гражданите продължават да заплащат несправедливи сметки и суми, изчислени на база старата методика. Това пряко ощетява потребителите.

След окончателно решение на съда ще стане ясно точно по коя методика ще се изчисляват сметките на гражданите, както и начинът, по който сградната инсталация ще се заплаща от потребителите.

С липсата на яснота какво се случва, проблеми ще имат топлофикационните дружества, както и фирмите, които се занимават с дялово разпределение.

Новата формула, по която ще бъдат изчислявани сметките, има своите предимства. Тя изисква – съобразно европейските директиви – всеки гражданин да заплаща точно това, което е ползвал, и то да бъде фактурирано ясно и просто при ясни правила.

Адвокат Петя Белелиева. Анализът е написан специално за БГНЕС.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.