Абсурд: Банки дерат кожи и бъркат дълбоко в джоба, ако се скараш с жена си!

1 182

Такса при проблеми, които могат да се появят в семейните отношения, са сложили някои банки у нас, пише „Телеграф“.

Една от най-големите кредитни институции в страната например начислява 10 лева за блокиране на клиентска сметка при спор между съпрузи относно начина на разпореждане с влог, показа проверка. Същата такса начислява и при оспорено завещание. Оказва се също така, че банките масово слагат такси за смяна на проведена банкнота въпреки че становището на БНБ, че за тази услуга пари не трябва да се взимат от клиента. Обикновено таксата се определя като процент от стойността на заменяните пари, като често има и долна граница. Така например една банка взима 6% от сумата, но минимум 6 лева.

Друга банка начислява 6%, но долният праг е закован на 10 лева. Друг трезор иска 10%, като долна граница за таксата няма. Някои трезори пък искат такса само за смяна на повредени чуждестранни банкноти. При една от банките таксата е 2%, но минимум 5 евро. Уточнява се, че тя важи само за лица, които не са нейни клиенти. От БНБ отговориха на въпроси за условията, при които кредитните институции трябва да сменят повредени банкноти. Според централната банка трезорите са длъжни да предоставят тази услуга на клиентите си. Това трябва да се прави безплатно, както е в БНБ.

Реклама

Съгласно наредба номер 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличното парично обръщение гражданите могат да обменят повредени български банкноти и монети не само в БНБ, но и във всички банки, работещи на територията на България, уточняват от централната банка. В случай на отказ от страна на банка да извърши обяна на повредени български пари – банкноти или монети, можете да изпратите информация за това на електронен адрес: [email protected] или по пощата до Управление „Емисионно“ на Българската народна банка на адрес: 1000 София, пл. „Княз Александър“ номер 1. Предоставената информация следва да съдържа данни за банката, чийто служител е направил отказа, както и описание на обстоятелства (вкл. дата, час и местоположение).

БНБ не събира такси за обмяна на повредени български банкноти и монети. Изключение са случаите на замяна на български банкноти, които са повредени при активиране на средства против кражба в резултат на неправилното им използване. Таксата при такива случаи се събира само, ако се заменят най-малко 100 повредени банкноти и се събира за всички заменяни банкноти. Не се събира такса, когато банкнотите са повредени при опит за грабеж или кражба, доказан с документ от МВР за причините и обстоятелствата, при които е станало повреждането. Считаме, че банките също не следва да събират такса за замяна на повредени български банкноти и монети, но практиката показва, че се събират такива такси, посочват още от централната банка.

1 Коментар
  1. 1 казва

    1

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.