Защо са важни местните избори и какви са ползите от местната власт за гражданите

0 93

Конституцията на Република България, приета  през 1991 година, уреди началото на децентрализация на централната държавна власт и постави основите на въвеждането на местното самоуправление. То, от своя страна, продължи и с приетия същата година Закон за местното самоуправление и местната администрация. Местното самоуправление дава най-много възможности на гражданите сами да диктуват бъдещето на своето населено място.

Петя Белелиева, адвокат и правен консултант

Как работи местната власт?

Местното самоуправление е в ръцете на общинския съвет, който обсъжда и приема решения, а местната изпълнителна власт се осъществява от кмета и общинската администрация, които изпълняват решенията на съвета. Заедно – кметът и общинският съвет – съставляват местната власт. Кметовете работят в тясна връзка с общинския съвет, съставен от общински съветници. Всяка община има и свои ресорни служби, които отговарят за провеждането на политики в отделните сфери – социална, образователна, икономическа, и други.

Какви са ползите от местната власт за гражданите?

Реклама

Местното самоуправление предостави широка възможност на гражданите и на избраните от тях органи в общините сами да решават местните си дела, участвайки пряко в управлението на общината.

  • Гражданите могат да контролират действията на местните власти и органи, и да им помагат да защитават техните интереси. Гражданите могат и да създават сдружения и организации, чрез които да участват в откритите публични заседания на общинските съвети. Целта е да подпомагат и усъвършенстват дейността на местните власти.
  • Общината има самостоятелен бюджет за всяка година. Той се формира от приходите и разходите й.
  • Общинската политика решава проблемите с качеството и условията за живот в изключително важни области като  образование, здравеопазване, култура, благоустрояване и комунални дейности, социалното подпомагане, опазване на околната среда, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници с общинско значение, както и развитието на спорта, отдиха и туризма.
  • Общината се грижи за оформянето и поддръжката на пространството около домовете, както и за издаване на всички документи, необходими за гражданите от съответния район.
  • Членовете на общинските съвети – общински съветници, се избират пряко от гражданите. Съветниците са важен елемент за това общината да има добра комуникация с гражданите, за да се създаде по-добра жизнена среда за всички.

Заседание на общинския съвет в Стара Загора

Политиката, която кметовете и общинските власти осъществяват, пряко влияе на живота на гражданите. Затова на изборите се явяват различни кандидати с различни управленски платформи, и предлагат на избирателите си различни решения и гледни точки за проблемите на дадено населено място, пише БГНЕС

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.